๓๐. เรื่องปิดน้ำบางแก้ว

ในปีรกาเบญจศกนั้น โปรดให้เจ้าพระยายมราช (น้อย) ซึ่งได้เลื่อนขึ้นเปนเจ้าพระยาอภัยภูธร ที่สมุหนายก เมื่อเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) ถึงอสัญกรรม เปนแม่กองเกณฑ์คนเมืองนครราชสิมาตลอดจนเมืองเวียงจันท์ แลหัวเมืองฝ่ายตวันออกนอกเมืองนครราชสิมาออกไป เข้ามาระดมกันทำทำนบกั้นลำแม่น้ำที่เมืองอ่างทอง เพื่อจะให้สายน้ำไหลเข้าทางคลองบางแก้วซึ่งตื้นเขินขึ้น ให้กลับใช้เรือได้ตลอดปีดังแต่ก่อน

เนื้อความที่กล่าวในพระราชพงษาวดารตรงนี้ ผู้ที่ไม่ได้ทราบเรื่องทางน้ำในประเทศนี้แต่โบราณมา แม้จะไปดูที่คลองบางแก้วในเวลานี้ น่าจะปลาดใจว่าทำไมจึงเกณฑ์คนเข้ามาทำทำนบปิดลำแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนั้น อันความจริงที่เปนมาแต่เดิมนั้น ลำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ลงมาทางน่าเมืองอ่างทองทุกวันนี้ ลำแม่น้ำเข้าทางบางแก้ว มาทางคลองเมืองกรุงเก่า ลงทางวัดพุทไธสวรรย์มาออกตรงป้อมเพ็ชร แม่น้ำตอนใต้บางแก้ว เดิมเปนแต่คลองขุดมาต่อลำแม่น้ำน้อย แต่สายน้ำมาเดินเสียทางคลองขุดนี้ กัดแผ่นดินกว้างลึกออกไปเปนลำแม่น้ำ ทางบางแก้วจึงตื้นเขินขึ้นทุกที จนใช้เรือไม่ได้ในฤดูแล้ง ด้วยเหตุนี้จึงไปทำทำนบปิดทางใหม่ซึ่งน้ำกัด ประสงค์จะให้สายน้ำกลับไปเดินทางบางแก้วซึ่งเปนลำแม่น้ำเดิม แต่ทำนบที่ทำเมื่อปีรกาเบญจศกนั้นทานกำลังน้ำไม่อยู่ ถึงฤดูน้ำเหนือหลากทำนบก็พัง ไม่ได้ประโยชน์ดังคาด สายน้ำลำแม่น้ำเจ้าพระยาจึงลงทางเมืองอ่างทองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ