๑๔. เรื่องทูตญวนเข้ามาครั้งที่ ๑

ปีมเมียโทศก จุล ๑๑๗๒ พ.ศ. ๒๓๕๓ ถึงเดือน ๕ ปีมเมียโทศก จุลศักราช ๑๑๗๒ พ.ศ. ๒๓๕๓ พระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองแต่งให้ราชทูตญวนเข้ามากรุงเทพฯ ทูตญวนเข้ามาครั้งนั้นเปน ๒ สำรับ ทูตสำรับหนึ่งให้เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คุมสิ่งของเข้ามาสดับปกรณ์แพรเกวียนขาว ๑๐๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๑๐๐ พับ กับสิ่งของไทยธรรม คือ สีผึ้งหนัก ๕ หาบ น้ำตาลทราย ๕๐ หาบ น้ำตาลปึก ๑๐ หาบ น้ำตาลกรวด ๑๐ หาบ เปนของบำเพ็ญการกุศลอุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณที่พระบรมศพ ทูตอิกสำรับหนึ่งให้เข้ามากราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสวยราชย์ใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องราชบรรณาการ ซึ่งพระเจ้าเวียดนามยาลองทรงยินดีส่งมาถวาย คือ แพรเกวียนขาว ๑๐๐ พับ แพรเลือดต่างสี ๒๐๐ พับ แพรแถบต่างสี ๑๐๐ พับ ผ้าขาวตังเกี๋ย ๑๐๐ พับ กลำพักหนัก ๒ ชั่ง อบเชยหนัก ๓ ชั่ง การรับพระราชสาสนแลราชทูตญวนครั้งนั้น รับอย่างราชทูตประเทศที่มีอิศรเต็มเกียรติยศ โปรดให้จัดเรือเอกไชยไปรับพระราชสาสนถึงเมืองสมุทปราการ แลมีเรือกันยารับทูตญวน ๘ ลำ แลมีเรือพิฆาฎ เรือเหราเขียนรูปสัตว เปนกระบวนแห่อิก ๘ ลำ พร้อมด้วยเครื่องประโคมแลเครื่องดนตรี แห่ขึ้นมาจนถึงที่พักราชทูตญวนในกรุงเทพฯ เสด็จออกรับราชสาสนตามราชประเพณีแล้ว ต่อมาโปรดให้ราชทูตญวนเข้าเฝ้าได้ทุกวันเหมือนขุนนางในกรุงฯ อย่างเดียวกับเมื่อในรัชกาลที่ ๑ แลพระราชทานสำรับคาวหวานเลี้ยงพวกทูตานุทูต แลพระราชทานเบี้ยเลี้ยงพวกบริวารที่มาด้วยตลอดเวลาที่อยู่ในกรุงฯ ทูตญวนอยู่จนเดือน ๖ แรม ๗ ค่ำก็กราบถวายบังคมลากลับไป โปรดให้มีพระราชสาสนตอบขอบพระไทยพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลอง ให้ทูตญวนเชิญออกไป พร้อมด้วยสิ่งของทรงยินดีตอบแทน คือ พลอยเมืองจันทบุรีขนาดใหญ่หนัก ๑ ชั่ง ขนาดเล็กหนัก ๒ ชั่ง แพรต่วนดำ ๒ ม้วน แพรต่วนสีม่วง ๒ ม้วน แพรขบวนลายทองม้วน ๑ ผ้าขาว ๓๐ พับ จันทน์เทศหนัก ๒ หาบ เหล็กก้อนหนัก ๑๐๐ หาบ เสื่ออ่อน ๒ ชั้น ๕๐ ผืน ส่วนพวกทูตานุทูตญวนนั้น ก็ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานบำเหน็จรางวัลตามประเพณี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ