๔๒. สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (มี)

ณ วันพุฒ เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีชวดอัฐศก เวลา ๒ โมงเช้า สมเด็จพระสังฆราช (สุก) สิ้นพระชนม์ ครั้นณวันพฤหัศบดี เดือน ๙ แรม ๗ ค่ำ จึงทรงตั้งสมเด็จพระวันรัตน์ (มี) วัดราชบุรณะเปนสมเด็จพระสังฆราช แลแห่มาอยู่ณวัดมหาธาตุเมื่อณวันวันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีชวดอัฐศกนั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ