ไข้สันนิบาต

แมนจูกัวต้องการสถานทูต ควรจะพูดของอิตาลีได้
สถานทูตดีดีมีถมไป ที่เมืองใหม่เขาไม่ต้องการแล้ว
แมนจูกัวเจ้ายังมีหลังเดียว จึงเปล่าเปลี่ยวครุ่นอกคุณนกแก้ว
แต่ขอเยอรมนีที่คลาศแคล้ว เพราะเจ้าของนำแถวรื้อถอนมา
ยังเหลือไว้พอให้กงสุลอยู่ ซึ่งแมนจูกัวไม่ปราร์ถนา
ของอยากได้เขาอยากให้ถมไปจ้า! อย่าชักช้าจะผุต้องรุเลย
เจ้าของบ้านขอบใจผู้ได้รื้อ เหมือนรับสิทธิ์เปลี่ยนมือเทียวท่านเอ๋ย!
นอกเหล่านั้นยังฝันกันตามเคย จึงเฉยเมยยืนยันตามฝันไว้
ฝันคราวนี้เหมือนที่ฝันคราวก่อน เป็นฝันซ้อนฝันเข้าทั้งเก่าใหม่
ฝันเรื่องแมนจูกัวคราวนั้นไซร้ คราวนี้มาฝันในแอฟริกา
ทั้งสองฝันไข้สันนิบาตจับ ต้องคิดขับแก้ไขในข้างหน้า
ระหว่างนี้ผู้ที่โอนสิทธิ์มา ต่างมีความปราร์ถนาต่างกันเอย

กรกฎ. ๗๙

คำอธิบายช่วยความเข้าใจ

เรื่องของแมนจูกัวนั้น พอญี่ปุ่นเข้าตะครุบเอาก็เกิดเป็นคดีพิพาทขึ้นที่สันนิบาตชาติ ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนตั้งผู้แทนไปชี้แจงโต้เถียงกันในที่ประชุม จนสันนิบาตชาติต้องตั้งกรรมการออกมาสืบสวน ณ ท้องที่ กรรมการได้ตรวจทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น และแมนจูเรีย แล้วกลับไปรายงานปึกใหญ่ เสนอมติว่าแมนจูเรียควรเป็นดินแดนของจีนต่อไปตามเดิม ซึ่งสันนิบาตชาติวางคำตัดสินตามมติของกรรมการนั้น จึงเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นลาออกจากสันนิบาตชาติ แล้วยกเจ้าปูยีขึ้นเป็นกษัตริย์ประดิษฐานแมนจูเรียขึ้นเป็นประเทศราช เรียกว่า แมนจูกัว ตั้งสถานทูตญี่ปุ่นขึ้นในประเทศนั้นเป็นการรับรอง ฝ่ายแมนจูกัวก็ตั้งสถานทูตของตนในกรุงโตเกียวเช่นกัน

เรื่องอบิสสิเนียนั้น สันนิบาตชาติได้ลงคำตัดสินแล้วว่าอิตาลีเป็นผู้ทำสงครามรุกรานข่มเหงอบิสสิเนีย จนถึงได้มีแซงชั่นทางเศรษฐกิจ เมื่ออิตาลีได้อบิสสิเนียแล้ว สันนิบาตชาติจึงเป็นอันไม่รับรองว่าดินแดนนั้นเป็นของอิตาลี แต่เยอรมนีซึ่งไม่ได้เป็นภาคีแห่งสันนิบาตชาติแล้ว ได้ลดสถานทูตของตัวในอบิสสิเนียลงเป็นสถานกงสุล ซึ่งอิตาลีขอบใจมาก เพราะเป็นการนำไปในทางที่รับรองว่าอบิสสิเนียมิได้เป็นประเทศเอกราชต่อไปแล้ว แต่ประเทศอื่นๆ อันเป็นภาคีแห่งสันนิบาตชาติจะรับรองเช่นนั้นไม่ได้อยู่เอง จึงพากันดุษณีภาพอยู่ในขณะที่เขียนเรื่องนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ