กรรมงาม

กรรมดีศรีโลกโภคผล คนเดียวโปรดคนล้นหล้า
โลกรวยสวยสดโสภา แข่งฟ้าหล้าราวนฤมิตร
หล้าฟ้าหล้านรกหมกไหม้ เพราะใครเสกสร้างประกาศิต
กรรมมีดีชั่วทั่วทิศ ชีวิตภพชาติประหลาดแท้
กองทัพนับแสนแน่นขนัด สมรรถภาพเกิดไหนกันแน่
พลหลามตามนายชนะแพ้ สุดแต่หน่วยสมรรถจัดเจน
นายได้ช่วงใช้ไพร่พล พลเสวยกรรมผลแห่ง ฯพณฯ[๑] เสน
หัวกระเด็นเข็นค่าประดาเดน พื้นส่งดอกเด่นเห็นชัด
กรรมงามความดีที่ท่าน บันดาลผลเช่นเห็นถนัด
ทุกสมัยใหม่ผลิวิวัฒน์ กำจัดมืดมนพ้นประมาณ
กรรมดีชี้ชวนยวนใจ ยั่วให้จำไว้ไขขาน
ท้าให้ทำบ้างบางประการ พลทหารงานนายหมายแทน

กันย์. ๗๙


[๑] ฯพณฯ โบราณใช้ พณ หัวเจ้าท่าน เขียนย่อว่า ฯพณฯ ใช้เรียกเสนาบดีขุนนางผู้ใหญ่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ