นักกีฬา

(ปรารภการแข่งขันมวยที่มีผู้เอาไข่เน่าปาผู้ตัดสิน)

นักกีฬาสารูปล้วน กายใจ จำรูญ
เลิศมิตรเลิศมนุษย์ใน โลกนี้
ใครใครก็ไว้ใจ ได้หมด
แม้ศัตรูยังลี้ หลีกให้อภัยครัน
ในอันเอาเปรียบไซร้ ไม่มี
ขอแต่ยุติธรรมที เถอะเน้อ
จริงฤๅเล่นก็ดี ใดแปลก
จริงอย่าเป็นเล่นเก้อ เล่นเพ้อพาลจริง
ค้านติงมติผู้ ตัดสิน
นักกีฬาติฉิน ชั่วช้า
ชอบมิชอบชอบยิน- ยอมอย่าง นักกีฬา
ตั้งท่านฟังท่านถ้า ดั่งนี้วินัย
วิสัยสมรรถภาพต้อง ตามกำเนิด
มิใช่จะชนะเลิศ ทั่วผู้
หย่อนกายแต่ใจประเสริฐ สมศักดิ์ นักกีฬา
เก่งแต่กายห่อนกู้ เกียรติได้ดั่งประสงค์
งามทรงสมส่วนด้วย บริหาร
งามจิตต์มิตรภาพวาน คบค้า
งามสัตย์สุจริตขาน เขตต์เชื่อ ถือเทอญ
งามกว่างามเพราะ “หน้า นิ่มเนื้อนวลหงส์”
ขอจงวีรชาติเชื้อ ชาวไทย
เป็นนักกีฬาไกร เกริกด้าว
ครบถ้วนส่วนร้อยใน อนาคต
บริสุทธิ์กายใจน้าว โลกน้อมนิยมชม

ธันว์. ๗๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ