ธรรมชาติกับมนุษย์

ธรรมชาติ

โตรกธารละหานหิน ศิขรินชโลธร
เพ็ญภาพสภาพวอน นรแวดวนาศัย
ขุนเขาเขย่าเมฆ รุจิเรขหิมาลัย
แหนลับละเลิงชัย ชะนะชีพมิยอมแฉ[๑]
ควนค่อมประนอมชม อภิรมย์ละลานแด
เถื่อนถ้ำสำราญแล รพิพ่นพะนอแสง
ธารล้ำถลำตก ชลหกกระหึมแรง
ราดผาถลาแทง พสุธาคระไลไหล
เขาตกทะเลบก สิก็ตกทะเลไป
คลื่นสีขจีใส ปะทะซ่าฉะฉ่าฉาน
ฟอกหาดและสาดหิน บมิสิ้นมิสุดกาล
แหนน้อย ณ หนองน่าน ระกะเกาะก็กลกัน
ฟ้าน้ำประจำจด ขจิสดประสานวรรณ
สุริย์โสมสนานอรร- ณพพร่างสะอางสี

มนุษย์

งามภาพสภาพยวน ฤบควรจะไยดี
ฉันใดจะไพล่หนี ชนบทระทดถอย
สู่เมืองเมลืองสุข และสนุกมิใช่น้อย
ทุกข์ถมระทมคอย คติคู่คำรณปรน
ข้อขัด ณ บัดนี้ ภยมีก็ที่ปล้น
บ้านนอกจำนนคน ทุรชนคะนองมือ
ชีวิตและสมบัติ จะสวัสดิภาพหรือ
ขาดแพทย์และยาคือ นิรจัตุปัจจัย
แท้ธรรมชาติเฉก ชนนีสุเวไนย
ให้เกิดและให้ใช้ นรชอบวิชาหา[๒]
จึ่งธรรมชาติแต่ง ริจำแลงสภาพพา
สร้างเมืองเมลืองถา- วรสุขสโมสร
อยากธรรมชาติเห็น ก็ริเล่นจำลองก่อน
ก่อสระและสิงขร วนเวิ้งชะวากผา
อาบแดดกระยาดิบ ภยทิพยนุ่งฟ้า[๓]
หันเหียนจำเนียรคา- รวนิตย์อนิจจัง

๖ กรกฎ. ๗๗


[๑] ......แฉ ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งเวลานี้ทราบกันว่าเป็นสูงสุดในโลกนั้น เป็นยอดแห่งเทือกเขายาวและซ้อนหลายชั้น อยู่ทางเหนือของอินเดียติดต่อกับทิเบต ยอดที่สูงสุดเรียกกันว่า เอเวอร์เรสต์ มนุษย์พยายามนักที่จะขึ้นให้ถึง เพื่อประสพความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความพยายามยังไม่สำเร็จ ทางขึ้นที่ค่อยสะดวกนั้นไปขึ้นทางทิเบต และต้องตั้งที่พักแรมเป็นชั้นๆ ขึ้นไปเป็นการใหญ่ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีอากาศหายใจน้อย หนาวจัด และมีพายุหิมะบ่อยๆ

[๒] ......หา มนุษย์ค้นหาความรู้จากธรรมชาติ ตั้งตำรับวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้น จนมีหูทิพย์ตาทิพย์ และโคจรไปในอากาศได้ ชื่อว่าใช้ธรรมชาตินั้นเองเพื่อประโยชน์สุขแห่งตน

[๓] ......นุ่งฟ้า อาบแดดว่าเป็นยา ของดิบว่ามีประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่าที่สุกด้วยไฟ ซึ่งไวตะมินได้ศูนย์ไปเสียบ้างแล้ว ตับมีไวตะมินมากกว่า กินดิบๆ ดีนัก ศาสนาพระศรีอารย์เป็นที่หมายที่จะพยายามให้ถึงกันในข้างหน้า เวลานี้โซเวียตรัสเซียดุ่มเดินไปก่อนแล้ว สมาคมเปลือยกายเกิดมีทางยุโรปถี่ขึ้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ