ชิงสุกก่อนห่าม

บรรดาดรุณ ณ คณะเรา คุรุมีก็หมายผล
ใช่กบฤหม้ายรสสุคนธ์ คตินี้มิควรชม
เราไซร้ก็ใช่ดรุณเลว ชวะแล่นประชันลม
ลิงโลดละเลิงมนนิยม คติหนุ่มคะนองใจ
ครูช้าจะพาศิษยชืด ผิมิจืดก็เจียนไป
ใดควรสำเร็จ ณ ขณะไหน ขณะนั้นสิควรลอง
การเรียนก็เรียนและผิจะเลียน คุรุได้ก็ควรปอง
ท่าทางจะทำดุจทำนอง คุรุได้ก็ควรทำ
การสูบบุหรี่ผิวจะหัด และถนัดก็คมขำ
เสื้อฝนจะพาดกรประจำ รพิจ้าก็พาไป
ไม้เท้าบ่เท้าธุระจะถือ กรกวัดและแกว่งไกว
แว่นตาผิตาทศนไกล นิลแว่นอำรุงตา
สายสร้อยและแหวน[๑]ผิวมิเว้น ก็จะวุ่นแสวงหา
แป้งนวลน่ะ! ควรจะประจะทา กลทาบผนังเจิม
เหล่านี้และเหล่าดรุณหื่น หิริโหดหทัยเหิม
เร่งแส่แลส่อวยเผดิม กลเด็ก ณ คลองสาน[๒]

กันย์ ๕๖


[๑] ......แหวน คำและความที่ลงเครื่องหมายไว้นี้ มีอธิบายว่าในสมัยนั้นเด็กหนุ่มกำลังชอบแต่งตัวตามอย่างข้าราชการหนุ่มๆ แว่นตาดำใช้เกลื่อน ไม่ว่าตาเจ็บ ตาดี หรือตาเด็ก สร้อยข้อมือและแหวนก็ใช้เกลื่อนกลาด

[๒] คลองสาน โรงพยาบาลเสียจริตตั้งอยู่ที่ปากคลองสาน ถ้าเหมาะอะไรว่าวิกลจริต หรือบ้า ก็มักจะอ้างถึงคลองสาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ