ผีบุญ (๑)

ท่านผู้แทนราษฎรนครสวรรค์ ถามสำคัญในสภาพากันทึ่ง
ว่าผีบุญเมืองไทยไฉนจึง เอากำเนิดเหมือนหนึ่งนบนอบนับ
รัฐบาลพอใจหรือไรขา มหาดไทยตอบว่าคอยจ้องจับ
แต่ถ้าหากราษฎรยังต้อนรับ การระงับก็ยากลำบากจริง
ข้าเจ้าว่าไม่ช้าผู้วิเศษ ที่สอนเวทมนต์ขลังลางผีสิง
จะต้องถูกสาปให้ไปเป็นลิง ลุกลนวิ่งเข้าป่าหนีหน้าไป
ถ้าเหล่านักศึกษาประชาบาล ได้หัดอ่านจากแบบสอนอ่านใหม่
จิตต์เป็นวิทยาศาสตร์สามารถใช้ เหตุผลไม่เชื่อง่ายหายโง่เอย

ตุล. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ