หัวไม้เก่าใหม่

เสียสินยอมสละได้ ด้วยดี
เสียเกียรติศักดิ์ยอม ยากแท้
เวลาย่อมยังมี อยู่มาก
แค้นจักคุมแค้นแก้ เกียรติสนอง
จำเนียรกาลจากนั้น บนาน
เหตุเกิดในทำนอง โกรธขึ้ง
ชายหนึ่งถูกฟันฐาน พยาบาท
คมดาบอาบขี้ผึ้ง เบาะเผง
แผลน้อยพาดแสกหน้า พอหนำ ใจหน่อย
เล่นอย่างใจนักเลง เท่านั้น
มิใช่หมายกระทำ ห้ำหั่น โหดแฮ
เฉกบุรุษชั่วร้ายชั้น อนารยชน
กล่าวนี้มิกลั่นแกล้ง แต่งนิยาย
เป็นลัทธิที่คน เก่าใช้
ชั่วชีวิตเรากลาย เป็นโหด เหี้ยมแฮ
ปืนมีดพร้าคว้าได้ ฉะดาย
อารยธรรมนำโทษทั้ง ยังคุณ เกิดแล
ให้เอิบอิทธิฤทธิ์มลาย สุภาพแล้ว[๑]
เหยียดมนุษย์ดุจหยวกฉุน เฉียวฉะ
เจริญส่วนโลกแล้วแคล้ว คลาศธรรม[๒]

สิงห์. ๒๔๗๗


[๑] ......แล้ว อิสสรภาพปลดจากการคุ้มครองบังคับบัญชาของนาย ผู้บังคับตนไม่ได้ ได้แต่เอิบอิทธิฤทธิ์ และเสื่อมคุณธรรมในตนลงทุกที

[๒] ......ธรรม อารยธรรมปัจจุบันมีวิทยาศาสตร์ทางรูปเป็นปัจจัย จิตศาสตร์ซึ่งอารยธรรมโบราณเล่นมากจนเกิดลัทธิศาสนาต่างๆ นั้น บัดนี้กำลังให้ช่องแก่วิทยาศาสตร์ส่วนรูปอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ