ฝัน ?

อบิสสิเนียเสียแก่อิตาลี ได้เป็นความกันที่ยินีว่า
สันนิบาตชาติกริ้วนิ่วพักตรา เพราะเหตุว่าเป็นสงครามข้ามบุกรุก
วางแซงชั่นไม่ทันจะครบบท งาไหม้หมดถั่วมันไม่ทันสุก
เอกราชรัฐเก่าผู้เจ้าทุกข์ ตกเข้ายุคเมืองขึ้นขมขื่นไป
รสขมนี้ภาคีคืออังกฤษ ก็พลอยติดลิ้นลื่นกลืนไม่ไหว
แต่หนักเข้าขมเป็นเช่นยาใช้ แก้โรคได้คืนดีไมตรีทวง
ทำสัญญาหย่าฤทธิ์กับอิตาลี ไม่กั้นทางนทีทะเลหลวง[๑]
ลืมเรื่องเก่าเท่าฝันกันทั้งปวง เลิกเป็นห่วงสถานทูตที่บูดแล้ว
ฝันเช่นนี้ยังมีอีกรายหนึ่ง คือฝันถึงเมืองขึ้นพื้นผ่องแผ้ว[๒]
ซึ่งได้เอกราชเลิศจนเพริศแพร้ว อยู่ในแถวบูรพทิศสะกิดใจ
เดิมชื่อแมนจูเรียอาเฮียปก บัดนี้ยกเป็นเขตต์ประเทศใหม่
เรียกว่าแมนจูกัวเข้าอยู่ใน แสงอาทิตย์อุทัยวัยยังเยาว์
จะคงฝันหรือพลันเลิกฝันบ้าง แต่ห้ามทางสันนิบาตอย่าถามเข้า[๓]
โอ้สงสารสันนิบาตชาติของเรา ยังต้องเฝ้าแต่ฝันวันคืนเอย

มกร. ๗๙[๑] ......หลวง สัญญาระหว่างอังกฤษกับอิตาลี เรื่องรักษาน่านน้ำแห่งทะเลเมดิเตอเรเนียน

[๒] ......ผ่องแผ้ว คือสถานทูตในอบิสสิเนีย ซึ่งต้องเลิกหรือกลายเป็นสถานกงสุลไป

[๓] ......เข้า เพราะสันนิบาตชาติยังถือว่าเป็นดินแดนของจีนอยู่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ