ชัยก่อกับชัยทำลาย

การชิงชัยเป็นไปอยู่ทุกเมื่อ ประกอบเพื่อพาณิชย์กิจขวายขวน
เพื่อศึกษาเพื่อกีฬาเพื่อสากล เพื่อชุมชนชะนะโฉดโปรดมนุษย์
เป็นสัมมากัมมันตา[๑]พาสว่าง เข้าแนวทางธรรมที่บริสุทธิ์
ถึงชิงชัยก็มิใช่สัปรยุทธ ไม่ผิดพุทธวัจนประทานไว้
ชัยเช่นนี้ดีกว่าชะนะศึก เพราะเป็นปึกแผ่นสร้างอย่างสุกใส
แต่ชัยเศิกเพิกถอนกร่อนบัลลัย ทำลายล้างดังไฟประลัยกัลป์
ผลชัยสร้างสว่างเหมือนพระมาโปรด ผลชัยโฉดล้างผลาญเหมือนมารบั่น
ศานติสมัยใฝ่ใจอยู่ทั่วกัน สงครามนั้นใครกล้ารับว่ารัก?
สัตว์เป็นโจกสบโชคใช้ชัยล้าง มนุษย์ใช้ชัยสร้างจึ่งสูงศักดิ์
คนกับสัตว์ต่างกันนั้นควรนัก ตำนานโลกล้วนประจักษ์เห็นจริง เอย

สิงห์. ๗๙.[๑] สัมมากัมมันตา การกระทำชอบ เป็นส่วนหนึ่งแห่งมรรคแปด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ