สงครามจำแลง

เมื่อวานนี้สงครามในนามชาติ ประชาราษฎร์ร่วมมือกะพือโหม
ประมุขสั่งพรั่งพรูเข้าจู่โจม เลือดรุกโรมเพื่อเลือดเดือดพล่านนัก
ทุกวันนี้เปลี่ยนวิถีเป็นประเทศ เทศชนกล่นเขตต์เข้าหาญหัก
ทั้งทหารพลเรือนบ่เบือนพักตร์ เพื่อจงรักษ์ขอบเขตต์ประเทศตน
รุ่งพรุ่งนี้ท่วงทีจะยักเยื้อง เป็นสงครามการเมืองทุกแห่งหน
สละเลือดเพื่อสีรี่ผจญ ดังเกิดต้นบัญญัติ[๑]ชัดเจนพอ

ยุโรปแบ่งสี

ศึกกลางเมืองเรื่องร้ายในสเปน ฆ่าฟันกันเป็นเดนดุเดือดหนอ!
ช่างเกรี้ยวโกรธโหดร้ายจริงใจคอ เจริญป๋อกลับมาเป็นป่าไป
เรื่องร้ายกว่าปฏิวัติอุบัติครั้ง ของฝรั่งเศสกระโน้นเป็นไหนไหน
เทศชนแบ่งภาคจากน้ำใจ เป็นขาวแดงแรงไล่ตะลุมบอน
ส่วนประเทศข้างเคียงก็เอียงเอน เป็นสีเสนหรือสกาวข่าวสลอน
ฝรั่งเศสเป็นกลางนำทางจร แต่กรรมกรร้องให้ช่วยฝ่ายแดง
เยอรมนีอิตาลีสีเดียวกัน[๒] ดูต่างหันเข้าหาตั้งท่าแข็ง
ออสเตรียร่วมด้วยช่วยทะมัดทะแมง ถ่วงสีแห่งฝรั่งเศสกับรุสเซีย[๓]
โลกระบายสีใหม่ในแผนที่ จึงสงครามพรุ่งนี้น่าละเหี่ย
รบเพื่อสีนี้ร้ายใจกายเพลีย คนเป็นเหี้ยห้ำหั่นกันเองเอย

กันย์. ๗๙[๑] ต้นบัญญัติ สเปนกำลังเกิดศึกกลางเมืองยกใหญ่ ซึ่งเทศชนแบ่งพวกเป็นคอมมูนิสต์และเนชั่นนอลลิสต์ หรือฟัสซิสม์ คือแดงกับขาว

[๒] ......กัน ทั้งสองประเทศนี้ใช้ในระบอบดิกเตเตอร์ชิปด้วยกัน

[๓] ......รุสเซีย ทั้งสองประเทศนี้ ทำสัญญาว่าจะช่วยกันต่อสู้ศัตรูในยุโรปเมื่อเกิดมีขึ้น รัฐบาลฝรั่งเศสเวลานี้เป็นรัฐบาลโซชัลลิสท์ สีพอเข้ากันได้กับสีของรุสเซีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ