โลกกับเครื่องจักร

อารยธรรมทำโทษทั้ง ทำคุณ
ก่อกิเลสแหล่หลาย เล่ห์ล้วน
วิทยาศาสตร์ประสิทธิ์สุน- ทรโภค พูนเพ็ญ
ธรรมชาติรับใช้ถ้วน ทุกวิถี[๑]
เครื่องจักรจักโลกจ้ำ จำแลง
คนว่างการงานทวี เทวศว้า
อุตสาหกรรมแสดง ทุกประเทศ
พอเกษตรกรรมพ้นล้า จักเหมือน กันแล[๒]
มือทำสำเร็จช้า กาหล
เครื่องจักรแทนมือกระเทือน ทั่วหล้า
เครื่องมือแข่งมือคน คนร่ำ ประดิษฐ์แล
ก่อเกิดสินค้าฟ้า ทับเหว[๓]
ราคาตกต่ำด้วย ของมี มากมาย
อาชีพชวนกันเลว แน่แล้ว
กำไรไม่ได้ดี ดังเก่า
ทั่วโลกบได้แคล้ว เศรษฐภัย
ลดของค่าขึ้นเท่า มีทาง พึงทำ
เครดิตสาดเทไหล หลั่งน้ำ[๔]
จำกัดถ่านหินยาง ดีบุก สาลี[๕]
อะไรอีกไหมให้ห้ำ หั่นหาร
ของมากมากสุขได้ ใช้ประโยชน์ ทั่วกัน
ดีกว่าลดปริมาณ นั่นไซร้
ปัญหาอยู่ที่โปรด จำหน่าย ให้ดี
คนอดแต่ข้าวไหม้ เพราะเผา[๖]
ดีร้ายจะบ่ายหน้า หาทิศ ไหนแน่
จะกลับหลังฤๅเรา เร่งก้าว
คิดเลิกเครื่องจักรผิด เป็นไม่ คิดแน่
จักรจักรับใช้อ้าว เปิดอึง
ปัญหามาใหม่ให้ แก้คน ว่างงาน
เราห่างยังไม่ถึง ที่นั้น[๗]
ตะวันตกต้องกาหล ค่นขัด
แก้แต่แค่สั้นสั้น ส่วนอาการ[๘]
บางรัฐรัฐจัดให้ เบี้ยชู ชีพ[๙]นอ
ทั่วทั่วไปให้งาน ช่วยบ้าง
โยธาเทศบาลฟู ฟื้นค- มนาคม
พอประคองข้างเข้า เขตต์ทุเลา
สมุฏฐานการไข้จะ เพิกถอน ดังฤๅ
เครื่องจักรสร้างขุนเขา แข่งค้า
แย่งแรงเหล่ากรรมกร จนเกิด ว่างงาน
กงจักรฤๅช้าช้า ดอกบัว[๑๐]
อย่างหลังหวังเลิศได้ ในอุดม คติแล
ใช้จักพักแรงหัว- เราะให้
กรรมกรหย่อนงานสม ซาเหน็ด เหนื่อยแน่
หากว่าค่าจ้างได้ ดั่งเดิม
โลกทำสำเร็จได้ ดุจหมาย มั่นจริง
ถ้าเหล่ารัฐร่วมเสริม สุขไซร้
ลดรายชั่วโมงวาย คนว่าง งานด้วย
ชูชีพคนเข้าไว้ ยอดหวัง
เพ่งผลสะพรั่งล้วน จำนวน จำหน่าย
ทำมากใช้มากยัง สุขให้
คอมมิวนิสม์ชวน ใช้ลัทธิ์ เขาฤๅ
ฟัสซิสม์ชี้ใช้ รัฐรวม[๑๑]
หมอเอลเลียตผู้รัฐ- มนตรี เกษตร
แห่งอังกฤษกล่าวสรวม สรุปอ้าง
ว่าดิม็อคระซี ก็สัมฤทธิ์ ได้แล
ในรูปเลิศล้ำข้าง รัฐรวม
ระบอบไหนประสิทธิ์ได้ โดยกาล ก็ตาม
ต้องอาจเอกจิตสวม สอดคล้อง
เพื่อเผด็จเผล็ดแผนงาน ทุกอย่าง
เพ่งส่วนรวมล้วนต้อง แต่งแผน[๑๒]
สยามยังอยู่ห่างโพ้น ภัยจักร
อยู่ระยะเกษตรแสน สุขไซร้
เครื่องจักรจักรุกหนัก ถึงเกษตร กรรมแน่[๑๓]
แดนมากคนน้อยได้ สะดวกนาน[๑๔]

กันย์. ๗๗


[๑] วิถี ไอน้ำ น้ำมัน กับไฟฟ้า เป็นกำลังเดิรเครื่องจักร เครื่องยนต์ จนมนุษย์ย่นหนทางได้ ไปในอากาศได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ เช่นวิทยุกระจายเสียง และภาพยนตร์ เป็นต้น นอกนั้น วิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือการค้นหาความจริงจากธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์รู้เท่าทัน และนำเอาธรรมชาติมาประกอบกันเข้าให้เป็นประโยชน์ใช้ได้

[๒] ......แล ในการใช้เครื่องจักร อุตสาหกรรมได้ไปหน้าเกษตรกรรม แต่บัดนี้เครื่องจักรก็เข้ามาแทนแรงคนในการทำไร่ไถนามากแล้ว เครื่องยนต์ไถนา อาจไถนาได้วันละตั้งร้อยไร่ แต่เครื่องเกี่ยวยังเกี่ยวได้แต่บนแผ่นดินแห้ง ข้าวของเราต้องเกี่ยวในน้ำโดยมาก ไม่ช้าเครื่องจักรก็จะเข้ามาเกลื่อนทางการเพาะปลูกด้วย

[๓] ......เหว ฟ้าทับเหว คือ ภัยใหญ่หลวง เพียงตกเหวก็ขึ้นยากอยู่แล้ว ยังมีฟ้ามาทับเสียด้วยก็ยิ่งหมดหวังที่จะขึ้นได้ การที่เครื่องจักรมาทำสินค้าได้รวดเร็วมากมายเป็น mass production นี้ กลับเป็นภัยที่คนว่างงานและการค้าหากำไรยาก ทั่วโลกพากันป่วนด้วยเศรษฐภัย

[๔] ......น้ำ ประธานาธิบดีรูสเวลต์แห่ง ส.ป.ร. อเมริกา แก้การเงินฝืดเคืองด้วยให้มีเงินใช้คล่องขึ้น แก้ราคาของถูกให้เขยิบแพงขึ้น โดยกดราคาดอลลาร์ให้ต่ำลงด้วยวิธีรับซื้อทองแท่งจากยุโรป แก้คนว่างงานด้วยวิธีหางานตัดถนนและงานคมนาคมให้ทำ ได้ช่วยคนว่างงานให้กลับมีงานทำขึ้นตั้ง ๔ ล้านคน ได้ลงทุนนับด้วยพันๆ ล้านเหรียญ

[๕] ......สาลี การจำกัดยางและดีบุก สยามมีส่วนอยู่ด้วย โดยเป็นภาคีแห่งสัญญานั้นๆ รัฐบาลของเราต้องลาออกเพราะสัญญาจำกัดยางซึ่งสภาผู้แทนราษฎรไม่ยอมให้สัตยาบัน ทางยุโรปและอเมริกาได้มีการจำกัดถ่านหินและข้าวสาลี การจำกัดนี้เป็นวิธีแก้ราคาตกต่ำเพื่อยกราคาสินค้านั้นๆ ให้สูงขึ้นพอให้การประกอบสินค้านั้นๆ เป็นไปได้

[๖] ......เผา ได้มีการเผาข้าวสาลีใน ส.ป.ร. อเมริกา เพื่อให้ราคาข้าวสาลีกะเตื้องขึ้น

[๗] ......นั้น เครื่องจักรทำสินค้าขนาดใหญ่มากมายที่เรียกว่า mass production ทำให้สินค้านั้นๆ เกลื่อนตลาด ราคาถูก ถูกจนการทำนั้นหากำไรยาก ต้องตัดงานตัดคนลงไป เป็นเหตุให้จำนวนคนว่างงานในประเทศอุตสาหกรรมทวีขึ้นราวกับปรอทวัดคนไข้ที่ไข้กำลังขึ้นสูง คนว่างงานในอเมริกามีสิบล้านกว่า ในอังกฤษมี ๒ ล้านกว่า และในเยอรมนีก็ปานกัน ฝรั่งเศสซึ่งเคยอวดว่าไม่มีปัญหาเรื่องคนว่างงานเลย ก็เกิดมีคนว่างงานทวีขึ้นเป็นจำนวนสามแสนเศษ สยามยังอยู่ในสมัยเกษตรกรรม จึงยังเหินห่างจากภัยเช่นนี้ คนว่างงานของเราเกิดมีขึ้นบ้างเฉพาะในกรุง ซึ่งจะอาศัยอาชีพทางเกษตรกรรมไม่ได้ ถ้าได้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นบ้าง ก็พอจะหางานให้ชาวกรุงทำได้ ในชนบทนั้น กสิกรมีเวลาว่างมากจริงแต่เขาก็ไม่ใช่คนว่างงานแท้ เราอาจช่วยให้กสิกรมีงานทำตลอดปี ด้วยวิธีจัดการทดน้ำและก่อเกิดสินค้าบ้านขึ้น

[๘] ......อาการ เช่นหางานโยธาให้ทำ ก็เป็นเพียงการแก้ชั่วคราว เมื่อหมดงานแล้วเหลือเพียงการรักษา ก็จะต้องปลดคนออก จึ่งเปรียบเหมือนแก้อาการ หาใช่แก้โรคได้จริงๆ ไม่

[๙] ......เบี้ยชูชีพ อังกฤษให้ dole แก่คนว่างงาน ที่มีครอบครัวก็ให้มากหน่อยเพื่อเจือจานถึงครอบครัวด้วย วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือ แต่ก็กล่าวกันว่าเป็นการยุให้คนขี้เกียจ ไม่อยากหางานทำ ฉะเพาะคนที่ยอมอยู่กินอย่างแร้นแค้น

[๑๐] ......ดอกบัว เครื่องจักรเป็นกงจักร หรือว่านานไปจะกลายเป็นดอกบัว คืออิฏฐารมณ์ อันเป็นส่วนที่คนเราปราร์ถนา

[๑๑] ......รวม ฟัสซิสม์ คือการปกครองแผนดิกเตเตอร์ที่มุสโสลินีแห่งอิตาลีตั้งขึ้น และเดี๋ยวนี้กำลังระบาดอยู่ในยุโรป เขาจะแก้ภัยเครื่องจักรได้ด้วยเป็น Corporate State คือประเทศน้ำหนึ่งใจเดียว คือใจของดิกเตเตอร์

[๑๒] ......แผน นักรัฐประศาสน์เชื่อกันว่า ปัญหาเรื่องวิธีจำหน่าย คือทำสินค้าได้มากๆ ก็ให้ได้ใช้ทั่วถึงกัน ไม่ต้องทำลายหรือจำกัดปริมาณที่ทำให้น้อยลงนี้ จักสำเร็จได้ด้วยอาศัยมี planning คือการกะวางแผนผังให้พอเหมาะว่า จะให้ใครทำอะไร ที่ไหนเท่าไร แทนที่จะให้แข่งค้าแข่งขายกันไปตามเรื่องอย่างเดี๋ยวนี้

[๑๓] แน่ ดูคำอธิบายหมายเลข ๒ (......แล)

[๑๔] ......นาน ถ้าเปรียบกับประเทศที่มีสำมะโนครัวหนาแน่น เช่น ญี่ปุ่น สยามก็ยังมีคนอยู่ได้อีกไม่น้อยกว่าหกเท่าของสำมะโนครัวปัจจุบันนี้ ภัยเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม เรายังอยู่ห่างมาก และภัยเครื่องจักรทางเกษตรกรรม เราก็ไม่ต้องกลัว เพราะที่ดินเรายังมีเหลือหลาย ลำพังการทวีแห่งสำมะโนครัวอย่างปกติ เราก็ยังจะมีความสะดวกสบายไปได้อีกนานนัก เพราะเหตุที่มีที่ดินมาก มีคนน้อย เรากลับต้องการเครื่องจักรช่วยแรงคนเสียอีก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ