วารสดุดี

งานจิตรลดารโหฐาน

(ภุชงคปยาตฉันท์)

ประณตบทบงสุ์องค์ พระมงกุฎมกุฎไทย
พระเจ้าสารเสวตรไกร พระผู้ทรงกำลังราม
เถลิงรัฐถวัลย์ราชย์ ผงาดเงื้อมไถงงาม
เผด็จโศกผดุงสาม สยามภาคพิพัฒน์ผล
ชนกไท้ ธ เลิกทาษ พระบาทไท้ ธ ปลุกมน
ไผทไทยจะได้ดล อดุลย์เดชกะเดื่องแดน
ผิคนไทยจะคงไทย ประเทศไทยจะไทยแหน
มิใช่ว่าเพราะวายแคลน พสกทาษะถ่ายเดียว
วิสัยไทยจะแท้ไทย เพราะอาศัยหทัยเทียว
ธ ปลุกให้หทัยเฉลียว ระลึกเช่นชนกสมัย
ผิเสียชีพบ่เสียสัตย์ ประสงค์เทิดกำเนิดไทย
ผดุงเพิ่มเผดิมชัย เผดียงชาติเผชิญสนาม
ลำดับนี้เสด็จเถลิง ตำหนักจิตรลดางาม
ประเสริฐศรีพิธีพราหมณ์ ประสิทธิ์สงฆ์ประสาทชัย
อำนาจเดชพระไตรรัตน์ ขจัดราชริปูกษัย
พระเดชแผ่พระคุณไกล พระยศยิ่งพระชนม์ยืน
พระปรารภสำเร็จไว หทัยไทย ธ กู้คืน
ลำเค็ญขุ่นรำคาญขืน วินาศล้วนมลายหาย
สำเร็จถ้อยแถลงถ้วน สำฤทธิ์ล้วนเสมือนหมาย
ประสิทธิ์สรรพะบรรยาย ประสพราชประสงค์เทอญ

๙ สิงห์. ๕๖

งานพญาไท

(กาพย์ฉบัง-นาคบริพันธ์)

สรวพชีพข้าพระบาทผู้มี มนแผ้วภักดี
แด่พระแม่จ้าวชาวสยาม
สูงยศปรากฏพระนาม น้ำพระทัยตาม
แต่ที่จะให้ไทยดี
ไทยได้ไท้คือได้ศรี สมเด็จพันปี
พันเปี่ยมฉนำจำนง
จำเนียรกาล ธ ดำรง ราชธุระแทนองค์
อธิกราชผู้ราชสวามี
เสาวมิ่งแม่เจ้าจอมปีย์ เป็นจอมกษัตรี
เกษตรตระการกองคุณ
แก้วค่าควรเมืองเลื่องบุญ เลอแบบแยบหนุน
นิยมเพื่อเยี่ยงหญิงสยาม
สยายแยบพิทยาพางาม เงื่อนเพาะเหมาะตาม
แต่งเหมาะและล้วนควรสมัย
เสมอพระแม่เจ้าชาวไทย เทอดชาติพูนชัย
เผชิญชะแม่มวลมี
เหมาะมอบกอบเกื้ออารี การรักษ์บุตรี
บุตระตระโบมบำรุง
บำราศโรคกายใจปรุง ประจงพยุง
เผยอเพื่อชาติชาญสนาม
เชิงสนองละอองบาทบงสุ์ตาม ตระบัดก้ำยาม
กึ่งเยี่ยมศตพรรษพรรษา
สรวมพรพระไตรรัตน์พา เพ็ญราชฤทธิ์มา
ระมัดพระโรคพริบหาย
ให้พระฉวีวรรณพรรณราย เรืองเพ็ญจันทร์ฉาย
จึ่งเช่นพระแม่เมลืองศรี
เมลืองสุขทุกทิพาราตรี ตราบรอบร้อยปี
ริปูท่านไร้แรมหมัน
หมายรักภักดีทั่วกัน เทอดกำลังพัล-
ลึกเพื่อเกื้อชาติศาสนา

๑ มกร. ๕๖

งานนงคราญสโมสร

(กาพย์ฉบัง)

ข้าแต่พระราชนารี ผู้ยังปรีดี
ให้เกิดแก่ข้าบาทยุคล
ในงานฉลองพระชนม์ ห้ารอบล่วงพ้น
แห่งผู้สยามวันทนา
เอกองค์สมเด็จมาตุจฉา สว่างวัฒนา
บรมราชเทวีวีรราม
องค์สภานายิกาสยาม กาชาดชนะความ
เจ็บไข้ได้พยาธินานา
ทรงทะนุบำรุงโรงพยา- บาลแห่งมหา
วิทยาลัยราชสวามี
ทรงสร้างพยาบาลสถานศรี มหาราชาชี-
พิตราษฎร์ได้รอดเหลือหลาย
อีกทรงอุปถัมภ์มากมาย เพื่อกิจแผ่ผาย
ศึกษาแห่งชาติศาสนา
พระคุณคือสหัสสธารา ไหลหลั่งถั่งมา
มิสุดมิสิ้นดินแดน
ใดควรสละฤๅแคลน ใดควรหวงแหน
ท่านยอดมัธยัสถ์เทียวละ
เที่ยงแท้ท่านองค์จาคะ เป็นธงชำนะ
ไหนผิดเศรษฐกิจกษัย
เพ็ญเพียบคุณธรรมอำไพ เชื่อมปัจจุบันสมัย
อดีตสัมพันธ์พูนเพ็ญ
ไตรรัชชในองค์เดียวเป็น ห่วงร้อยรอยเห็น
ประจักษ์แก่จักษุสยาม
หน่อรามมหิษีวีรราม มาตุจฉาสาม
พระองค์แต่ล้วนรามฤทธิ์
สรวมพรไตรรัตน์ประสิทธิ์ พระลาภเนืองนิตย์
พระยศพระเกียรติเกริกไกร
พระชนม์ยืนช่วยชาวไทย จำเริญอนามัย
อีกไซร้ศึกษาศาสนา
พระฉวีผุดผ่องโสภา พระกำลังวังชา
สมบูรณ์พูนสุขทุกวาร​ฯ

๒๓ ธันว์. ๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ