เงาะถอดรูป

สักวา ฮิตเลอร์เธอจำเพาะ ผิดกับเงาะดำปี๋ที่เธอขาว
เกลียดสีแดงแช่งด่าว่ายืดยาว ประกาศตนเป็นชาวปัจจามิตร
ชวนทวยทศร่วมเจตนาลบ สีแดงเพื่อพิภพผ่องสนิท
แผนประกันสันติภาพปราบคอมมูนิสต์ ไม้ของฮิตเลอร์ตีลูกคลีเอย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ