นักกีฬา

ฉันชอบชมนักกีฬาผู้สามารถ
เธอองอาจดังพระยาราชสีห์
สุภาพทั้งกิริยาและพาที
งามอ่อนโยนอย่างสตรีที่น่ารัก
ทรวดทรงงามกล้ามเนื้อถนัดเห็น
ใจเยือกเย็นยิ้มละมัยให้ประจักษ์
ยิ้มทั้งแพ้และชนะประหลาดนัก
ไม่รู้จักอาฆาตหรือหวาดเกรง
ไม่ยอมแพ้เว้นแต่มีใครชะนะ
ไม่ลดละแต่ไม่ใช้ข่มเหง
ต้องการแต่แฟร์เพลเล่ห์นักเลง
ยุติธรรมเธอเองใช่อื่นไกล
เล่นเพื่อเกียรติเธอเกลียดการอามิส
เสาวนิตคำตัดสินเป็นใหญ่
กีฬาเพื่อกีฬาน่าชื่นใจ
ไม่มวยหมัดยัดให้อย่างไพร่จริง
การฝึกซ้อมซ่อมกายวายเมื่อยล้า
เพิ่มฤทธิ์พาเธอให้ไวว่องวิ่ง
การรักษาอนามัยเธอไม่ทิ้ง
กินอยู่ยิ่งเกลี้ยงสะอาดปราศฟุ้งเฟ้อ
ใจสะบายอยู่ภายในกายสะบาย
ทั้งกายใจเฉิดฉายหายหยิ่งเย่อ
เครื่องจักร์ธรรมชาติหรือคือตัวเธอ
สม่ำเสมอสมรรถงานปานเครื่องทิพย์
เธอชังเชิงชิงชัยอย่างไม่เลือก
เช่นกลั้วเกลือกอามิสผิดศีลฉิบ
แพ้ชนะเป็นได้ไม่งุบงิบ
คุณค่าแข่งควรหยิบขึ้นบูชา
เธอกล่าวการกีฬาอนามิส
ว่ามีฤทธิ์บ่มนิสัยได้อย่างว่า
แท้จริงเด็กเกิดเป็นนักกีฬา
อนามิสก่อนมาเสียคนไป
การกีฬา, ดุจศึกษาควรสร้างมนุษย์
ช่วยกันฉุดทั้งกะบิสิให้ได้
เราเคยปั้นเทวดามาแต่ไร
ยกกะบิเถิดได้เทวดาเอง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ