กีฬาไม่ถือชาติ

รอบกีฬาโอลิมปิคถึงอีกแล้ว โลกกีฬาผ่องแผ้วเป็นหนักหนา เยอรมนีรับแขกแจกฎีกา เชิญนานาชาติประชุมเผชิญชัย จัดค่ายพักนักกีฬาอย่างน่าอยู่ เป็นหมู่ๆ ตามอัธยาศัย กระยาหารอย่างบ้านของตัวไซร้ ที่ฝึกซ้อมพร้อมให้ดั่งใจปอง มอบเขตต์แดนแคว้นกีฬาสารพัตร ให้องค์การกีฬาไม่ขัดข้อง แคว้นกีฬานักกีฬามาอยู่ครอง การรับรองครั้งนี้ดูดีนัก

มีแสดงพิพิธภัณฑ์จัดสรรขึ้น เพื่อฟูฟื้นงานใหม่ให้ประจักษ์ แสดงภูมิประเทศวิเศษชัก- ชวนเชิญนักท่องเที่ยวให้เหลียวแล ระหว่างงานกีฬานานาชาติ มรรยาทกวดขันกันย่ำแย่ ห้ามตากผ้ารุงรังชวนชังแท้ ต้อนรับแม้ชาติยิวเคยกริ้วมา สละที่ให้สตรียิวก็ได้ ทั้งนี้เพียงชั่วสมัยรับแขกหนา การถือชาติยกเว้นเป็นครั้งครา ด้วยอำนาจกีฬาน่ายินดี

โอลิมปิคแห่งกรีกโบราณยัง มีชีวิตอยู่ดังได้เห็นนี่ คบกีฬาพาสว่างกลางเวที แห่งการเมืองซึ่งมีเขาเราเอย

สักวากีฬาโอลิมปิค เกื้อการเมืองเข้าอีกหรือมิใช่ แข่งคราวหน้าจะมีที่กรุงใด ก็เลือกได้ตามที่มีผู้เชิญ​ คืออังกฤษญี่ปุ่นอาเจนไตน์ แต่อังกฤษถอนไปไม่ขัดเขิน ให้โอกาสญี่ปุ่นครุ่นดำเนิร ทางเจริญไมตรีดีนักเอย

สิงห์. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ