โจกโลก

มนุษยนี้มีชัยขึ้นในโลก ได้เป็นโจกจอมภพสบสมัย
ใช้สัตว์พืชธรรมชาติเกลื่อนกลาดไป สร้างเครื่องจักรกลไกขึ้นใช้งาน
เกิดทีหลังยังบำเพ็ญจนเป็นโจก เข้าครองโลกเรืองปัญญามหาศาล
ธรรมชาติรับใช้ได้งานการ ถ้าไม่ผลาญตัวเองจะเกรงใคร ?
อาวุธร้ายคล้ายไฟประลัยกัลป์[๑] มันอาจหันเล่นงานตัวเองได้
เมื่อกิเลสจำเริญจนเกินไป สงครามโลกยกใหญ่ไล่กะชั้น
โลกเรานี้เคยมีมากโจกแล้ว เป็นหลายกัปปนับแนวกำเนิดนั่น
กัปปมัจฉามีมาดึกดำบรรพ์ เมื่อครั้งนั้นสัตว์บกนกบมี
ปลาเป็นโจกโลกมัจฉาน่าประหลาด กิมิชาติเลื้อยคลานตำนานคลี่
ค่อยจำเริญเติบใหญ่ไปทุกที จนพ่วงพีใหญ่โตมโหฬาร์
ไดโนสอร์ยักษ์มารคลานคลาคล่ำ อยู่บกน้ำหลายหลากมากนักหนา[๒]
สัตว์สี่เท้าเลือดเย็นเช่นพระยา- นาค มังกร กระฉ่อนหล้าเรานี้เอง[๓]
กัปปเลื้อยคลานก่อนกาลมนุษย์เกิด สัตว์เดือดร้อนเอากำเนิดเกิดโฉงเฉง
ลักกินไข่ไดโนสอร์บยำเยง สัตว์นักเลงโตนั้นศูนย์พันธุ์ไป
สัตว์ให้ลูกกินนมค่อยบ่มพันธุ์ จนเป็นโจกโลกลั่นสนั่นไหว
ต่อมนุษย์ล้ำเลิศเกิดแล้วไซร้ จึงแย่งความเป็นใหญ่ได้เดี๋ยวนี้
มนุษย์รู้ก่อนเกิดประเสริฐนัก เพราะพบซากประจักษ์เป็นสักขี
วิทยาศาสตร์ขานล้านๆ ปี พิสูจน์มีเชื่อได้ไม่ใช่เดา
บุญฤทธิ์ได้แล้วรักษาไว้ อย่าให้ใครแย่งได้เหมือนก่อนเก่า
ภัยที่พอเห็นได้ไม่มีเค้า นอกจากเรากิเลสหนาฆ่าตัวตาย[๔]
อย่าประมาทมัวทะนงหลงว่าโจก ด้วยโจกโลกเปลี่ยนมือมามากหลาย
เก่าศูนย์ไปใหม่แทนแม่นกลับกลาย กัปปรู้หายเพราะฤทธิ์อนิจจัง

สิงห์. ๗๙.[๑] ......ประลัยกัลป์ บอมบ์ไฟ หรือไอพิษ ที่ทิ้งจากอากาศ อาจเผาเมืองพร้อมๆ กัน ทำลายชีวิตชาวเมืองไม่เลือกหน้า

[๒] ......นักหนา ไดโนสอร์ คือสัตว์โบราณที่ศูนย์พันธุ์ไปแล้ว มีหลายชนิด ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งกินเนื้อสัตว์และกินใบไม้ ขนาดใหญ่โตกว่าช้างหลายเท่า เดินบนบกอุ้ยอ้าย ลุยในน้ำค่อยตัวเบา ถึงตัวอยู่ในน้ำ ปากก็กัดกินยอดไม้สูง ๆ ที่ข้างตลิ่งได้สบาย เพราะตัวใหญ่คอยาว

[๓] ......เอง พระยานาคของไทย และมังกรของจีน ก็พวกไดโนสอร์นี้เอง รูปพระยานาคก็มีสี่เท้า เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลาน มีเลือดเย็น

[๔] ......ตาย คือประหารกันเองด้วยสงครามโลก และสงครามไอพิษ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ