พฤษภ. ๒๔๗๙

คำกลอนชุดต่อไปนี้ เล่นกันในประมวญวันระหว่างชาวคณะลักวิทยาเก่า

เนื่องแต่ได้เล่นสักวากันมาในประมวญมารคแล้ว

สักวา อ้า! พิภพประสพเคราะห์ มาร์ส[๑]มาเคาะที่ประตูอยู่ไม่หยุด
ถือคบคุยุยงให้ยงยุทธ์ แต่มนุษย์ยังดีรู้รีรอ
เพียงรังแกทารกชกคนป่า รบกันเองระอาพาระย่อ
เจ้าสงครามตามยุดุเดือดพอ มนุษย์ก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลีกเอย
สักวา โอ้ว่ายุโรปเอ๋ย กระไรเลยรวนระแวงแก่งแย่งใหญ่
จะยึดหลักสันนิบาตก็พลาดไป ต้องแก้ไขเข้ากลุ่มคุมเชิงกัน
กลับไปใช้วิธีที่วิโยค สมัยสงครามโลกเจียวหรือนั่น
ถ่วงน้ำหนักชักเย่อกลุ่มเกลอยัน ฮวงซุ้ยแห่งวิลสัน[๒]กันแสงเอย
สักวา บูรพทิศติดโรคร้าย ต้องกระสับกระส่ายไปกับเขา
แปซิฟิกเคยสุขจะทุกข์เทา เพราะต้องเข้าขุกเข็ญเช่นแดนรบ
แมนจูกัวเอาเทอร์มองโกเลีย ล้วนเลือดเนื้ออาเฮียเป็นเบี้ยปรบ
ยังจีนเหนือเชื้อเม็ดระเห็ดทบ หมากรุกครบแต้มมาร์สน่ากลัวเอย
สักวา แอฟริกาก็น่าขัน อังกฤษกันน้ำไนล์กลัวฝายอุบ
ต้องผิดมิตรกิจสันนิบาตยุบ ไอยคุปต์กลับแค้นแล่นเจรจา
นักเรียนเผารถรางขว้างตำรวจ อาวุธขวดคมมีดีหนักหนา
เห็นอกแขกด้วยกันนั้นธรรมดา อนิจจาจอมฝรั่งถูกชังเอย
สักวา อเมริกาวางท่าโก้ ถือลัทธิมอนโร[๓]เติบโตใหญ่
เอาสมุทรทำรั้วไม่กลัวใคร บูชาเงินเข้าไว้ไป่ทุกข์ร้อน
โหมเครื่องจักรพักคนเป็นล้านล้าน เอาชื่อทางว่างงานเข้าไว้ก่อน
หากจะเล่นสันนิบาตชาติก็ค่อน ข้างตัดตอนอเมริกันด้วยกันเอย
สักวา ฮิตเลอร์เธอสิทธิ์ขาด เผยอชาติช่วยกู้ฟูศักดิ์ศรี
ตะโกนเปิ่งกระเจิงจ้วงทวงเสรี เยอรมนีต้องสลัดปัดจำจอง
ลบสัญญาโลคาโนแวร์ซายส์ ทหารเข้าเขตต์ไรน์ไม่ขัดข้อง
เท้าลบมือรับประคับประคอง เพื่อโลกครองศานติสมัยกันใหม่เอย
สักวา มหาบุรุษมุสโสลินี เจ้าวิธีดิกเตเตอร์เอ้อเร้อใหญ่
เพาะมนุษย์แผ่อาณาเปิดป่าไป ต้องเร้าให้ตื่นเต้นอยู่เป็นนิตย์
เป็นภาคีสันนิบาตชาติเต็มที่ แต่เล่นงานภาคีเข้าสนิท
สันนิบาตคาดโทษโกรธงุดงิด รีบแผลงฤทธิ์รวบเรื่องเมืองขึ้นเอง
สักวา จอนบูลล์อยู่ข้างยาก เสือมาลากลูกวัวใกล้รั้วบ้าน
เสือก็มิตรวัวก็มิตรประชิดชาน สุเอซด่านรั้วสำคัญต้องกั้นกาง
ออกอุบายรวมสหายสันนิบาต เข้ารุกคาดรุกพลาดผิดคาดบ้าง
แต่ยึดสันนิบาตไว้ไม่ผิดทาง เป็นคนกลางอาศัยร่มไทรเอย
สักวา ฝรั่งเศสประเทศใหญ่ เดิรสองไม้หมกมุ่นวุ่นอยู่บ้าง
ต้องเล่นกับจอนบูลล์รับลู่ทาง แต่ก็พลางไกล่เกลี่ยกลัวเสียมิตร
หมัดเงื้อง่าในท่าซุกกระเป๋า เพราะก็เขาเพื่อนบ้านฐานสนิท[๔]
ฝ่ายหนึ่งใกล้อีกฝ่ายหนึ่งเรืองฤทธิ์ เลยเข้าชิดรัสเซียเสียด้วย[๕]เอย
สักวา ฝ่ายว่ายักษ์ยุโรป ขยายโอบตะวันออกกลอกหน้าใส่
นักเลงดีที่สถิตอาทิตย์อุทัย กั้นกางไว้เหมือนว่าจะท้าทาย
มีข่าวว่ายักษ์กรีธาพลนับแสน มาตั้งไว้ชายแดนโดยผึ่งผาย
ทางยุโรปปล่อยได้ใจสบาย ฝรั่งเศสเป็นสหายวายห่วงเอย
สักวา ญี่ปุ่นให้ครุ่นจิตต์ บุรพทิศยังกระเทือนเหมือนเป็นไข้
ยักษ์ผิวเหลืองโรครุมต้องคุมไว้ ยักษ์ขาวใหญ่ยื่นมือดื้อเข้ามา
บุรพทิศของชาวบุรพทิศ เอกสิทธิ์จำต้องปองรักษา
มีคนแน่นแผ่นดินน้อยค่อยนำพา เป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งเอย
สักวา ยักษ์โรคโศกกำสรวล อวัยวะปั่นป่วนไม่เป็นส่ำ
เสียเลือดเนื้อเบื่อแท้แต่ก็จำ ต้องค่อยบำบัดไปไม่ละวาง
ถูกตัดตีนสินมือไม่เป็นไร ร่างกายใหญ่ถมไปไม่อางขนาง
ขอแต่โรคภายในให้เบาบาง มิฉะนั้นสรรพางค์ต่างเสี่ยงเอย
สักวา พี่เสียมเจียมตัวอยู่ ถึงเป็นผู้พี่ก็ร่างกายจิ๋ว
แต่ยึดสิทธิ์สยามไว้ไม่ให้ปลิว ลอยละลิ่วเหมือนอย่างบางดินแดน
คุณธรรมสำคัญนั้นทรงไว้ คือไม่ล้าหลังสมัยให้โลกแค่น
มีนิสัยเปลี่ยนได้ไม่ขาดแคลน สยามแหนหวงสยามทุกยามเอย

พฤษภ. ๗๙[๑] มาร์ส เทพแห่งสงคราม

[๒] วิลสัน ประธานาธิบดีแห่ง ส.ป.ร. เป็นต้นคิดตั้งสันนิบาตชาติ

[๓] ลัทธิมอนโร คือลัทธิซึ่งประธานาธิบดีมอนโรตั้งไว้นานมาแล้วว่า อเมริกาสำหรับอเมริกันและอเมริกาก็จะไม่ไปยุ่งกับใครในทวีปอื่นๆ

[๔] ......สนิท ฝรั่งเศสมีเกี่ยวข้องกับอิตาลี ที่เป็นเพื่อนบ้านอาณาเขตต์ติดต่อกัน

[๕] ......ด้วย หมายถึงทำสัญญากับรุสเซีย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ