อดีตมหาราชสดุดี

งานฉลองพระนคร ครบรอบ ๑๕๐ ปี

(ลิลิต)

สรวมชีพข้าพระบาท น้อมอภิวาทน์วงงาม
นบพระสยามเทวาธิราช ทรงเทวอำนาจคุ้มครอง
ผองภัยทั่วสยามรัฐ อวยสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
ผจญศัตรูหมู่อมิตร ประสิทธิ์สยามงามยศ
ปรากฏแก่ชุมนุมโลก สันนิบาต
เปรอเกียรติเสียมฟุ้งฟ้า เฟื่องแสดง
สุโขทัยไกรเกริกด้วย อดีตสยาม ราชแล
องค์พ่อขุนรามคำแหง มหิทธิ์ห้าว
สมัยอยุธยายาม ยุคถัด มาเทียว
องค์อู่ทองไท้ท้าว ประดิษฐาน
อยุธยายศล่มด้วย เดชพุกาม งามฤๅ
เจ้าตากสินเศิกหาญ หักกู้
ธนบุรีที่ประทับยาม ทุรยุค
กรรมแต่งแกล้งท้าวผู้ สู่กรรม
สยามใหม่ได้พ่อเจ้า จอมจัก- รีวงศ์
จอมทัพจอมไทยทำ- นุกถ้วน
พระพุทธยอดฟ้าอัคร บุรุษ ปฐมราช
กับหน่อพระเจ้าล้วน สบสมัย
กู้สยามยามป่วนทั้ง ภัยเรา ภัยโลก
รังรักษ์ความเป็นไทย มั่นแท้
กลาดเกลื่อนเพื่อนบ้านเผา อิสสรภาพ ภัยเผชิญ
เมาโมห์ไม่รู้แม้ ล่วงสมัย
กรุงเทพฯ สถาปนแล้ว หนึ่งศต- วรรษกึ่ง
พระปกเกล้าฯชาวไทย ทั่วหน้า
โปรดให้เร่งรีบจัด สมโภช พระนคร
ฉลองรูปปฐมเจ้าหล้า และสะพาน
ผองพสกแซ่ซ้อง พสุธา
อุ้มลูกบ้างจูงหลาน อะเคื้อ
พระเสด็จพยุหยาตรา เรือบก บรรพขะบวน
มวลเหล่าเจ้าข้าเมื้อ มหกรรม
สรวมพรไตรรัตน์เรื้อง เลอบุญ
รังรักษ์เทวราชนำ ชาติเต้า
อดีตราชเพื่อราชย์หนุน นรเทพ ด้วยเทอญ
ทั้งพระปกเกล้าฯเจ้า เจิดสยาม

๑๓ มีน. ๗๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ