น้ำมันระกำ

(ขาดความหนักแน่น อันเป็นคุณสมบัติของนักกีฬา)

แค้นจริงแย่งกว่าแค้น แน่นอุระ
ผ่าวผ่าวร้าวทรวงสะ- อึกสะอื้น
โลกบ่น่าอยู่จะ ละโลก แล้วแม่!
ขุ่นยิ่งขุ่นครุ่นตื้น อกตื้นตันทรวง
ลรรลวง[๑]ห่วงกลับให้ ใจประหวัด
ห่วงชีพห่วงสมบัติ ห่วงบ้าน
ห่วงรักประจักษ์ภัส- ดาหัก รักแฮ
แค้นค่อยเข้าคัดค้าน ข่มให้ใจแข็ง
โรยแรงรันทดท้อ หทัยถอน
ใจหนึ่งยังอาวรณ์ วิโยคข้อง
อีกใจดั่งไฟฟอน ร้อนระอุ
ดื่มขวดยาชื่อพ้อง กับน้องระกำใจ[๒]
กรรมใดให้โทษแท้ ทรมาน
ดิ้นแด่วแดยันซาน ทรุดล้ม
กว่าจะวอดวายปราณ ปลดทุกข์ เวทนา
ราวกระทะทองแดงต้ม นรกตั้งทั้งเป็น
เอ็นดูสัตว์สู้ไม่ ทรมาน มันแม่!
แม้เพื่อภักษาหาร นั่นไซร้
การตัดชีพเป็นการ ทำรวด เร็วแล
ไฉนแม่เหยียดมนุษย์ให้ โหดร้ายบัดสี
หนีร้อนดื่มพิษร้อน นอนไฟ
ตายบ่ง่ายดังใจ ดอกเจ้า
แฟชั่นใหม่หรือไฉน ดื่นนัก
แค้นจักแก้แค้นเข้า เขตต์บ้าทารุณ
ขาดคุณคือสติตั้ง ยั้งคิด
มีแต่จิตฟุ้งจิต ต่ำต้อย[๓]
เข้ารอยวิกลจริต ชั่วขณะ
คืนสติแม้แต่น้อย จักพ้นมรณา
พุทธมามกเว้น อัตต- วิบาตกรรม
ทางโลกแม้เราจะ ผิดพ้น
แต่ทางศาสนา ม- หันตโทษ เทียวแม่
ฆ่าท่านฆ่าตนค้น ต่างได้ไฉนหนอ

กรกฎ. ๗๓


[๑] ลรรลวง ละลวง ลรรลุง ละลุง ตรอมใจ ทุกข์ใจ เจ็บใจ

[๒] ......ใจ น้ำมันระกำเป็นยาทาจึงหาซื้อได้ แต่ใน พ.ศ.​๒๔๗๖ และต่อมามีผู้ฆ่าตัวตายด้วยดื่มน้ำมันระกำกันหนาหู หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันเกรียวกราวอยู่เสมอ ตายเพราะโกรธผัวแทบทั้งนั้น แต่ตายเพราะแค้นแม่ หรือเพราะรักผู้หญิงก็มี

[๓] ......ต่ำต้อย ในนิวรณ์ ๕ ถีนมิทธ จิตต์ทรุดต่ำ คือ หดหู่ เคลิบเคลิ้ม ท่านเปรียบเหมือนน้ำที่ปกคลุมมืดมิดด้วยจอกแหน และอุทธัจจกุกกุจจ จิตต์ฟุ้งซ่านรำคาญ ท่านเปรียบเหมือนน้ำเดือด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ