มฤตยู

ศึกษาสำเร็จเพราะธนหลาย ทะนุเลี้ยงบำรุงเรียน
สมหวังก็ดังวรวิเชียร ชำนะโฉดเฉลิมศรี
รู้มากและหากจริยเลว กิจเหลวก็มากมี
ทรงวุฒิผิใช้วุฒิสุปรีช์ ชิวเลิศประเสริฐเสถียร
หาไหนฉะนี้ฤจะมิยาก? เพราะลำบาก ณ การเรียน
ได้แล้วสิดับประดุจเทียน ขณะจุดและแจ่มแสง
อันใดเผอิญอุปติเหตุ กลเจตน์จะแกล้งแสดง
เนื้อแท้ก็กรรมวิกลแผลง กลิมอบ ณ มรณ์ผลู[๑]
เชื่อกรรมกระทำคุณอำนวย ผลช่วยเผชิญชู
ค้ำฟ้าจะท้ามฤตยู และจะเย้ยพระยายม
ร่างไร้มิไยชนมวอด กิจรอดก็ดีถม
เชิญเถิดประชากรอุดม คตินี้มิมีตาย[๒]

สิงห์ ๗๙.


[๑] ......ผลู กลิ หรือ กลี คือภูตผีตัวร้าย ความชั่วร้ายก็ใช้ ผลู คือทาง ทั้งวรรคมีความว่า มอบให้กลี ณ หนทางตาย

[๒] ......ตาย เมื่อเชื่อกรรม คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ถึงร่างกายแตกดับ ผลกรรมที่ทำไว้ยังอยู่ ก็เท่ากับไม่รู้จักตายนั้นเอง ร่างกายเท่านั้นที่เปลี่ยนไปตามกฎแห่งธรรมชาติ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ