งานหกสิบ

วันนี้เป็นวันดีดิถีประเสริฐ คือวันเกิด น.ม.ส. หน่อเนื้อสยาม
ท่านชาติชายชาตรีชีวิตงาม เชิดชูนามบรรณโลกโชคของไทย
แก้วกวีศรีประพันธ์ขวัญปาฐก เชิงปหังสน์[๑]ถนัดยกขึ้นขานไข
ปฏิภาณภารสนองท่านว่องไว พหูสูตรสบสมัยเก่าใหม่รู้
ชันษาจวบห้ารอบฉนำ ประโยชน์ล้ำแต่หลังฟังชุ่มหู
ยังต่อไปขอให้ท่านพรั่งพรู ด้วยประโยชน์ยืนอยู่ร้อยปีเทอญ

๑๐ มกร. ๗๙[๑] ปหังสน์ ความร่าเริง ขบขัน วิต ฮิวเมอร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ