ชำร่วยโลก

สักวา ฮิตเลอร์เธอดุแหว ว่าตั้งแต่นี้ไปให้คำมั่น
นาซีจะหักโหมรุกโรมรัน เข้าห้ำหั่นต้านต่อบอลเชวิก[๑]
นาซีมีชัยไม่ให้หือ จะมารื้อยุโรปอย่าหลงอิก
จะนำหน้าพาไปไม่ให้พลิก แผ่นดินเล่นหลุกหลิกโลกแหลกเอย
สักวา โลกานุเคราะห์นี้ ทั้งสองสีขาวแดงแย่งกันช่วย
แดงจ่ายทรัพย์รับเอเยนต์เล่นแผนรวย เพื่ออำนวยปฏิวัติเพาะลัทธิ
ให้โลกถึงพระศรีอารย์ได้ทันตา ขาวเห็นว่าถึงคราวช่วยโลกสิ
รับปราบแดงแรงฤทธิ์เอิบอิทธิ โลกจะมิรับชำร่วยรวยหรือเอย
สักวา ปฏิวัติชัดทำลาย ถึงจะหมายก่อสร้างก็ปางหลัง
ในระยะทดลองต้องพลาดพลั้ง บทบาทยังปรวนแปรไม่แน่นัก
เดิรตาขัดปฏิวัติชัดสงบ อาจบรรจบวิวัฒน์รัดกุมหนัก
จริงอยู่ช้า-แต่ว่าถ้าพร้อมพรัก[๒] ย่อมประจักษ์ผลพลันเท่ากันเอย

ตุล. ๗๙[๑] ......บอลเชวิก ฮิตเลอร์พูดในงาน National Socialist Rally ครั้งที่ ๖ ที่นูเรมแบร์ก

[๒] ......พรัก แผนดิกเตเตอร์ชิป คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมด คือใจของผู้นำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ