ใครและอะไรเอ่ย

ใครและอะไรเอ่ย[๑]

ผิดเอ๋ย ผิดคาด เชิงฉลาดรวมหมู่ดูเหมาะเหม็ง
ใช้แซงชั่นฟันฟาดชาตินักเลง ใจหนึ่งเกรงใจหนึ่งกล้าละล้าละลัง
ไม่ทันการงานรั้นบรรลุก่อน แซงชั่นอ่อนแอไปเลยไม่ขลัง
จะคงไว้หรือจะให้หยุดยับยั้ง หรือจะตั้งเติมต่อจนพอการ
ยามมีหวังยังทำไม่ถึงไหน เมื่อหมดหวังหรือจะให้ไปหักหาญ
ฝ่ายเขาคึกกึกก้องจ้องประจาน แสนสงสารเพื่อนซึ่งอ้ำอึ้งเอย

ใครที่ไหนหนอ[๒]

สมเอ๋ย สมคิด ได้แผลงฤทธิ์สำเร็จเผล็ดดอกผล
ดาวกลับเด่นเห็นจ้าทั่วสากล พยับหม่นเมฆหายกระจายไป
ครั้งนี้พลั้งดังดาวถึงคราวดับ แต่ทิ้งไว้เท่ากับดับเองได้[๓]
เสียแรงเค็มจะมัวกลัวทำไม ต้องเค็มให้ตลอดรอดฝั่งเลย
อยู่ดีดีใครกล้าเข้าท้าโลก ไม่ใช่โชคบันดาลหรือท่านเอ๋ย
เรื่องกลับร้ายกลายดีมีตามเคย ขืนเฉยเมยไม่ก้าวดาวร่วงแล

มิถุน. ๗๙[๑] ใครและอะไรเอ่ย ระหว่างอิตาลี ทำสงครามกับอบิสสิเนียแต่กลาง พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึงต้น ๗๙ อังกฤษเข้าสนับสนุนสันนิบาตชาติ ตกลงวางแซงชั่นทางเศรษฐกิจก่อน (แต่ยังไม่ห้ามขายน้ำมันให้อิตาลี เพราะอเมริกาพ่อค้าน้ำมันใหญ่ก็ไม่อยู่ในสันนิบาตชาติ) ในการประชุมสันนิบาตชาติ ทุกชาติทำไปด้วยห่วงใยถึงได้เสียแห่งประเทศของตน และระแวงระวังในอันจะไม่ก่อไฟแห่งสงครามโลก

[๒] ใครที่ไหนหนอ ก่อนสงครามอบิสสิเนีย ในอิตาลีมีคนกล้าพูดการเมืองกันหนักขึ้น ซึ่งแต่ก่อนเคยระวังปากเสียงกันมาก

[๓] ......ได้ วิธีของดิกเตเตอร์ชิป ต้องให้มีอะไรปลุกใจเข้าไว้เสมอ ไม่ปล่อยปละละเลยให้จืดชืด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ