น้ำใจนักกีฬา

พีรพงศ์องค์เอกเจ้า เจิดสยาม นามระบือ
ไทยธวัชพาสะบัดสนาม ยุโรปโน้น
เป็นที่หนึ่งในยาม ขันแข่ง ยานยนต์
โทเที่ยวโทเทศโพ้น เพียบผู้อวยพร
ทินกรจนแจ่มฟ้า ธาตรี
ท่านหน่อภาณุรังษี สว่างจ้า
แสงอาทิตย์แสงพี- ระพงศ์ส่อง ประลองฤๅ
แสงหนึ่งฟ้าหนึ่งหล้า โลกรู้ชูเฉลิม
เสริมศุภสวัสดิ์ให้ ใน ธ ชนะเทอญ
อย่าว่าแต่เราจะ เพรียกพร้อง
แม้ผู้ที่ท่านชนะ นับเลิศ นักกีฬา
ยังจับหัตถ์ท่านซ้อง เสกแซ่สรรเสริญ
เชิญอย่าประชดใช้ คำคือว่าเป็น
“เพราะเลิศนักกีฬาหรือ จึ่งฉะนั้น”
กิฬธรรมสม่ำเสมอถือ กันทั่ว
ไทยเทศทุกเพศชั้น ชอบเชื้อนักกีฬา
ปัญหาอยู่ที่น้ำ- ใจหนอ
เล่นเก่งแต่ใจคอ ฝ่อแป้
เล่นไม่เก่งใจพอ ตระหนัก นักเลง
ดีกว่ากันแน่แท้ เก่งด้วยดีโข
โลกานุเคราะห์ให้ ดั่งใจ
หากเกิดนักกีฬาไกร เกริกหล้า
ธรรมานุเคราะห์ใน ใจเที่ยง จอมธรรม
จึ่งมนุษย์ทั่วหน้า โปรดน้ำใจเจริญ

มิถุน. ๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ