ฉันเป็นชายหรือหญิง

(โคลงทาย)

(โคลงดั้นวิวิธมาลี)

เป็นมนุษย์ฤๅจะน้อย หน้ามนุษย์
ยามอ่อนเยียอ่อนยอม อ่อนได้[๑]
ยามอาจจักอาจดุจ เขาอื่น
ยามอ่อนหย่อนแต้มให้ กลับหัว
การเรียนการรอบรู้ การทำ
ใครจะว่าใครกลัว บ่ได้
เคยปรับขับขันชำ- นะมาก มาแล
เห็นแต่ปากไจ้ไจ้ จักเหมา
เชิงทหารชาญเศิกเหี้ยม กำแหง
บุกป่าฝ่าดงเทา ประเทศแกล้ว
ท่องอากาศอาจหาญแสดง เดชนัก บินแฮ
ใดท่านทำได้แล้ว จักขัน แข่งขัน
อาจารย์การแพทย์แพ้ ฤๅมี
คลังคฤห์[๒]ครัวใครขยัน ย่อมรู้
ซื้อขายจับจ่ายพีร[๓] เพาะปลูก
ร้านตลาดมาดแม้นสู้ เสร็จใคร
เชิงเล่นเช่นขับฟ้อน ฟูศรี
เชิงแข่งขันพนันใด ที่แพ้
เชิงจินต์กวีมี ชื่อมาก
เชิงศาสน์อาจสู้แม้ พรตเอง
ชอบไหนไป่เนิ่นช้า เชือนแช
กายกับใจครื้นเครง คลั่งไคล้
โรงฟ้อนบ่อน[๔]โบสถ์แล ร้านตลาด
ใครมากหากแพ้ให้ ทุบถอง

มิถุน. ๕๗


[๑] ......อ่อนได้ ชาววังโบราณท่านใช้ ‘อ่อน’ เป็นสรรพนาม ซึ่งภายหลังกลายมาเป็น ‘หล่อน’ ในบรรทัดนี้ อ่อนคำที่ ๓ คือหล่อน

[๒] คฤห์ เคหะ เรือน

[๓] พีร เพียร

[๔] บ่อน แต่ก่อนยังมีโรงบ่อน ซึ่งเลิกทางหัวเมืองเข้ามาก่อน แล้วจึ่งเลิกบ่อนในพระนครหมดเมื่อ พ.ศ.​ ๒๔๖๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ