คติพบใหม่

คนว่างงานปริมาณทวีมาก เป็นของยากที่จะแก้และกันได้
ในเมืองเราก็เอาเข้าแล้วไซร้ ศีวิลัยสต์ทันกันไม่พรั่นพรึง
บัดนี้การค้นคว้าหาทางแก้ พบคติดีแท้เข้าอย่างหนึ่ง
คือแทนการลดอาวุธดุจรำพึง ให้แข่งขันกันอึงตะบึงไป[๑]
เพิ่มทัพบกทัพเรือและทัพฟ้า เพิ่มเขี้ยวงาอาวุธอย่าหยุดได้
เพิ่มคนทำงานทหารเชี่ยวชาญชัย สร้างเรือรบน้อยใหญ่ใหม่ใหม่และ
สร้างเครื่องบินเครื่องระเบิดเปิดโรงงาน ทำไอพิษเครื่องประหารทั้งนั้นแหละ
ต้องการงานเท่าไรหาได้แยะ เป็นการแบะท่าเตรียมเต็มเปี่ยมไว้
ไม่เพื่อการราญรุกให้ขุกเข็ญ เพื่อป้องกันตัวเป็นประเด็นใหญ่
เพราะต่างรักสันติภาพซาบซึ้งไซร้ แก้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งการเมือง
กะสุนเดียวได้นกถึงสองตัว แข่งขันนัวนานไปได้รู้เรื่อง
การค้นคว้าหาวิธีมีนองเนือง ไม่ปราดเปรื่องเท่าวิธีนี้เลยเอย


[๑] ......ไป การประชุมชาติมหาอำนาจทางทัพเรือที่ลอนดอนไม่ได้ผลสมปราร์ถนา การลดกำลังทัพเรือหมดหวัง ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่างประเทศก็ต่างเพิ่มงบประมาณสำหรับกองทัพกันใหญ่โต

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ