ออปติมิสัมกับเป็สสิมิสัม

อารมณ์ เอย !

โดยโลกนิยม สมแยกเป็นบวกลบ
เหมือนหนึ่งไฟฟ้า ธรรมดาจัดไว้
ไฟบวกกับไฟ ลบไปประจบ
เกิดแสงแรงโรจน์ ประโยชน์ครันครบ
ใช้ทั่วพิภพ ประสพคุณ เอย

อารมณ์บวก เอย!

เห็นดีเห็นสะดวก เห็นสำเร็จเผล็ดผล
ปวงกรรมทำไว้ อิ่มใจหนักหนา
ด้วยพิจารณา แนวบุญกุศล
ชอบฟังเย็นหู ดูความดีคน
ชอบประกอบชวบขวน- ขวายก่อพอ เอย

อารมณ์ลบ เอย!

รักข้างสงบ ดูใจไปก่อน
เห็นมืดเห็นดำ เห็นทำไม่ได้
เห็นฝ้าเห็นไฝ ใฝ่ใจข้างทุกข์ร้อน
จะแลทางไหน พบภัยสลอน
ดูคนก็ค่อน ข้างเห็นชั่ว เอย

เอกอารมณ์ เอย!

เจ้าใช้ผะสม ทั้งอารมณ์ลบบวก
จะทำอะไร ดูทั้งได้ทั้งเสีย
ดูคน, คุ้ยเขี่ย เอาดีชั่วเข้าผนวก
ติชมฟังได้ ใช้ดุลพินิจสะดวก
ไม่ชอบแยกพวก สะดวกข้างรวม เอย

สิงห์ ๗๘.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ