รส

โภชน

เอมโอษฐ์โภชนลิ้ม อร่อยรส
ลิ้นอร่อยเครื่องย่อยกรด กลั่นเกลี้ยง
เหล้าเข้าขาดโลกหมด ความสุข
อิ่มทิพย์สิบเทพเลี้ยง แลกเลี้ยงเดียวไฉน

ดนตรี

รสไพเราะเสนาะด้วย ดนตรี
ท่านว่าชีวิตมี แม่นแล้ว
ชวนหัวยั่วยวนยี ทีสดับ ขยับรำ
ย้อมมนุษย์รุดโลกแผ้ว กล่อมแจ้วจับใจ

จิตรกรรม

วาดวิลัยรสรูปชี้ ชีวิต
สบเนตรตอบเนตรพิศ เพ่งบ้าง
ลายครามภาพงามสนิท หนวดกระดิก ได้พ่อ!
แผ่นภาพภูมิภาคกว้าง ย่อให้จริงเห็น

ศิลปกรรม

ใดเป็นประณีตชิ้น ศิลปกรรม
ฝีหัตถ์อัจฉริยทำ เทอดหล้า
เป็นอมต[๑] สำ- หรับกล่อม เกลากมล
คงรสคงค่าท้า กฎอ้า! อนิจจัง

กวีการ

ยังคำร่ำเลือกร้อย กรองดุจ กรองมาลย์
ฟังทราบอาบเอิบวุฒิ แว่นแก้ว
ชุบย้อมกล่อมเกลามนุษย์ ประหนึ่งช่าง เกลากลึง
กวีบทมธุรสแพร้ว เพริศพริ้งจริงหนอ

๑๐ เมย. ๗๘


[๑] อมต ไม่ตาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ