ยิหวาวิทยุ

ยิหวา[๑]วิทยุ

(เป็นที่ระลึกแห่งงานวังบ้านดอกไม้ ท่านผู้ก่อกำเนิดวิทยุกระจายเสียงแห่งเมืองไทย)

ยามกินผิยินวิทยุยั่ว รสกลั้วกระยาหาร
ยามนอนผิวอนวิทยุขาน คิต[๒]กล่อมถนอมขวัญ
ยามเล่นผิเล่นวิทยุเพลิน กิฬ[๓]เปิ่นบปานกัน
ยามงานผิงานวิทยุทัน ธุระถ้วนกระบวนเพลิน
โอ้! ว่ายิหวาวิทยุพี่ ยุวดี[๔]มิขวยเขิน
อุ่นเรือนเสมือนวิทยุเชิญ ชิว[๕]เชิดเฉลิมเวียง

พฤษภ. ๗๓[๑] ยิหวา ดวงใจ ดวงชีวิต

[๒] คิต คีต สังคีต เพลงขับ

[๓] กิฬ กีฬา การเล่นแข่งขัน

[๔] ยุวดี ยุวดี ยุพดี นางสาว (ยุพยุพดี หนุ่มสาว)

[๕] ชิว ชิพ ชีพ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ