๑. ชื่อตะนุมัชฌาฉันท์

 
ต.
ย.
 
ตฺยา เจ นุ มชฺ ฌา

บาทหนึ่ง ๖ อักษร สี่บาทเปนบทหนึ่ง ชื่อตะนุมัชฌาฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(ภิริยาชั่ว ๓ จำพวก)

๏ จักกล่าวภิ ริยาเจ็ด สรรเพ็ชพ จนารถแสดง
แห่งเหตุ ประจักแจง จำแนกคะ ณะบรรยาย
๏ หญิงใดตริะ พิฆาฎฆ่า ภรรดาพิ ปริตหมาย
มานัศ ประฎิพัดธ์ชาย ชู้เสน่หะ ภิรมย์ชม
๏ ผัวไถ่ธะ นะสารทรัพย์ นับเปนภิ ริยาสม
สวาดิห่อนห ทยารมณ์ รักร่วมศุ ขปรีดา
๏ คงหวังจะ ประทุษฐโทษ มาโนศตริะ จะพาธา
นี้นามวะ ธกาสมา ทาเรศดุ จบรรหาร
๏ นางใดและ ลุะโลภจิตร คิดปองอะ ทินาทาน
ลักทรัพะ ยะศฤงคาร ภรรดาริ อริรัน
๏ ทำโทษะ อมีตรหมาย ปองร้ายกิ จสิ่งสรรพ์
นามโจริ สมาบรร หญัติอรรถะ ธิบายแถลง
๏ หญีงใดกระ มเลศคร้าน ในการย์คฤ หแสร้งแสดง
ปากร้ายผะ รุสาแรง สำหรากร ศวาจา
๏ ยังผัวลุะ ณะอำนาท คือทาษะ ณะเคหา
นามอัยะ สมาปรา กฎิด่งงพ จนายล
๏ สามพวกดุ จบรรยาย วายชีพย์นิ ริเยศดล
ด้วยเดชทุ จริตผล บันดาลค ติแผกผรร
๏ นี้คื้อตะ นุมัชฌา สมยาบ ทแบบฉันท์
ข้าสาธะ ภะรำพรรณ เสนอเนืองคะ ณะเมธี ๚ะ ๛
  1. ๑. ในจารึกไม่มีหัวข้อกำกับไว้ แต่ในที่นี้ใส่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่าน แต่อยู่ในเครื่องหมายนขลิขิต

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ