๑๔. ชื่อสาลินีฉันท์

 
ม.
ต.
ต.
ครุ
 
๑๔ เว ทสฺ เส หิ มฺตา คา คฺสา ลิ นี สา

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร สองกลอนเปนบาทหนึ่ง สองบาทเปนบทหนึ่ง แลมียติคือขาดคำลงในที่ ๔ ที่ ๗ อักษร ชื่อสาลินีฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(อุปการมิตรมีลักษณคุณ ๔ ประการ)

๏ มิตรมีสันดานสัตย์ ธตรัสเทศนาแถล๑๑
โดยนามท้งงสี่แสด สุมิตรล้วนจะควรสมา๑๑
๏ หนึ่งมิตรผู้เปนปราช ประกาศนามะอุปการ
กอปคุณไพบุลย์ประมาณ ก็สี่ถ้วนประมวญกล
๏ คือเปนที่พึ่งพัก พิทักษ์เมื่อประหมาทตน
ห่อนทิ้งทำงนขวน และคุ้มไภย์บให้พาน
๏ พางผู้รักษาบุตร ประดุจคือบิดาปาน
ด่งงนี้จักเสพย์สมาน สมรเสมอชิวีควร
๏ หนึ่งช่วยรักษาทรัพย์ ก็รับภารบราญรวน
เฝ้าเรือนเมื่อเพื่อนชวน และฝากไว้จะไกลจร
๏ ของใดจักลืมหลง ก็ตรงรักสมัคสมร
คุ้มขงงอยู่น่งงนอน มิแหนงหน่ายจะวายรวัง
๏ หนึ่งเบื้องว่าไภยมี ฤหนีไกลและไว้หลัง
ต้านติจชีวิตรยัง บทิ้งทอดตระหลอดมลาย
๏ ปลอบเปลื้องที่แกลนกลัว และตัวตูจะสู้ตาย
เปนเพื่อนพำนักนิ์สหาย ฤห่อนห่างบรางขาม
๏ หนึ่งแม้ว่ามีทุกข์ จะขุกเคืองณะเรื่องความ
ทรัพย์แลกช่วยแบกหาม บให้แพ้และแก้อาย
๏ การย์ใดไป่สรับเสรจ์ บเข็ดคิดจะเสียดาย
แรงทรัพย์กับแรงกาย ประกอปกิจประสิทธิ์ประสงค์
๏ อุปการมีนามมิตร ขจิตรชื่อและซื่อตรง
ไพบุลย์ด้วยคุณคง ก็ครบสี่คดีแสดง
๏ ด่งงนี้จักเสพย์สม ภิรมย์รักฤเสียแรง
เว้นโทษโหดทุกข์แถลง พิเศศสรรพสิ่งเจรอญ
๏ ยิ่งญาติ์ยิ่งเผ่าพงษ์ ดำรงค์เสน่หห่อนเหอน
แหห่างหมางหมองเมิล บมีแท้ฤแปรใจ
๏ ปวงปราชจงเลือกมิตร จริตด่งงยุบลไข
ฤๅพ้องฤๅพานไภย พิโยคทุกขพาธา
๏ กลฉันท์รำพรรณ์พร้อง ลบองบทก็โสภา
เผยออรรถบรรญัติสา ลินีนามกรแสดง
๏ มวญหมู่เมธาชาติ ฉลาดลองนิพนธ์แถลง
หลากหลายบรรยายแจง กระจ่างจิตรลิขิตสาร ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ