๙. ชื่ออินทวิเชียรฉันท์

 
ต.
ต.
ช.
ครุ
 
อินฺ ทา ทิ กา ตา ชิ รา คา โค

บาทหนึ่ง ๑๑ อักษร ๒ กลอน เปนบาทหนึ่ง ๒ บาทเปนบทหนึ่ง ชื่ออินทวิเชียรฉันท์ ดั่งนี้ ๚ะ ๛

(โทษเกียจคร้าน ๖ ประการ)

๏ เสนอโทษเกียจคร้า กิจการย์นิรันด๑๑
โดยอรรถตรัสสอ กลหกประการแถล๑๑
๏ ชนชาติโกสัช นฤวัฒนาแสดง
ด้วยเหตุหน่ายแหนง วิริเยศฤยลผล
๏ มาทแม้วกอปกิจ กลบิดและเพี้ยนตน
หนาวนักฤจักทน จะกระทำประการไฉน
๏ บางอ้อนก็ร้อนนัก ดุจจักประไลยไป
รงงสฤษดิกิจใด บมิรางจะรอดคง
๏ บางคาบก็ขานคำ ยลย่ำพระลบลง
การย์กอปบชอบจง มละก่อนและผ่อนเผือ
๏ บางเพี้ยนรเมียลเช้า ผิวะเต้าบควรเมือ
สายน่อยและค่อยเขือ จะกระทำบทำงน
๏ บางผัดณะขัดข้อง ธุระท้องรร้อนรน
ฤๅภักษโภชน์พล ก็ทุภาพบกเบา
๏ บางอ้างและอิ่มอัด อุระผัดทุเลาเพลา
ย่อยหย่อนอุทรเรา ก็จะเร่งฤเกียจกล
๏ หกเหตุครั่นคร้าน กิจงานและเพี้ยนตน
โดยด่งงยุบลยล บมิหยากจะภาคย์เพียร
๏ แสดงอรรถคหัษฐโทษ คุณโหดณะพาเหียร
เบื้องบรรพชิตเรียน ธุระธรรมท้งงสอง
๏ คือคัณฐพุทธวัจน์ แลวิปัศนาปอง
คร้านตนก็หม่นหมอง บมิเสรจ์มิสมประสงค์
๏ แม้วมีพิรียภาพ จะลุะลาภจำนง
ทั่วธรรมธำรงค์ คุณพื้นพิเศศสรรพ์
๏ ทวยบัณฑิตาชาติ คณะปราชเผ่าพันธุ์
เว้นเกียจและเกียจกรร จิตรมุ่งผดุงเพียร
๏ กอปกิจอุกฤษฐวัต ประฎิบัดิเล่าเรียน
โดยอรรถอันเขียน อนุสาศน์นุสนฑ์สาร
๏ พากย์นี้และมีนาม กรตามบุราณนาน
คืออินทวิเชียรขนาน กลพร้องลบองฉันท์
๏ เนืองเนกเมธา ทฤษนาฉบัพบรรพ์
พึงเพียรนิพนธ์พรรณ พฤดรู้กระทู้แถลง ๚ะ ๛

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ