๘. ชื่อวิสิโลกฉันท์

 
 
 
โช นฺลา วาณฺ วา วิ สิ โล โก
             

๑๖ มาตรา

มีบทบังคับว่าบาทหนึ่ง ๑๖ มาตรา เสมอกันทั้ง ๔ บาท

และมีชะคณะก็ดี นะคณะก็ดี ลหุ ๑ ก็ดี อยู่ที่เบื้องหน้าแต่ ๔ มาตรา

ชื่อวิสิโลกฉันท์ ดังนี้

 
ลหุ
 
ผู้ พร้อง พฤ ดิ ถา สุ ภา สิ พจน์
                ๑๑

๑๖ มาตรา

 
ช.
 
 
คือ กรม นุ ชิต ชิ โน รส ริ หาร  
               

๑๖ มาตรา

 
ลหุ
 
 
กรม ไกร วิ ชิต รับ พระ โอง การ  
              ๑๑  

๑๖ มาตรา

 
น.
 
เผดียง ให้ ฎิ สาร ธิ บาย บวน
               

๑๖ มาตรา

 

๏ แบบฉันทวช.รณพฤติห้าสิบทั๑๖ มาตราพฤติแจกจัดอัษฎาถ้ว๑๖
ครบอัฐปัญญาศขนาดพอคว๑๖ ในที่บมีสำนวนอื่นรค๑๖
๏ ตั้งต้นภิริยาประการะเจ็ดแจก หกเหตุปล.ะเภทจำแนกวิบัติผล
คือเสพย์สุรช.แลวิกาละจรดล กับทังล.หระศพสกลโสณทา
๏ คบปาปะช.มิตรกิจอันเกียจคร้าน โทษสิ่งละช.กประการก็หนั่นหนา
มิตรดีแล.มิตรร้ายภิปรายสมญา จำพวกลช.สี่วิสัชนาพิศฎาร
๏ จัดดุรล.คติอีกเบญจะวิธเวร กรรมบถล.ศเกนกุศลภินิหาร
สัตรีปล.ะมวญถ้วนยี่สิบประมาณ อีกอัฐดึช.ษประการสุมงคล
๏ ทั้งราชน.สดิวัตรก็จัดก็แจก น. โดยเหตุปล.ะเภทจำแนกยุบลขวน
ราชนิธินุสาสน์ประกาศนุสนท์กล ราชาธิช.าชนิพนธ์วุฒิคดี
๏ ล้วนเป็นประโช.ชน์นฤโทษนิราศทุกข์ เสวอยผลล.วิมลศุขสวัสดิเจรอญศรี
ไอศุล.ริยยศยิ่งทุกสิ่งทวี ด้วยเดชะน.คุณะวิธีอันโอฬาร
๏ จาฤกล.ลักสิลาตราประดับ โดยเสาล.เบียงเรียงนับกึ่งสถาน
พระฤไทยธหวัช.จะไว้พระราชทาน นรชนล.ทุพลญาณเยาว์ปัญญา
๏ ได้อ่านล.วิจารณ์จำกระทำปฏิบัติ นาเนล.พิธวัตรวิริยศึกษา
ไพบูลย์ศิริสมบัติพิพัทธนา ยศศักล.ดิโภคาในปัจจุบัน
๏ พฤติพจน์พิช.ธีกถามาตราโสลก เสนอเสนาะหวิสิโลกลักษณนามฉันท์
เป็นแบบบทบอกล.เบงเพรงกลกัน ล. มาตราพฤติรังสรรค์ก็เสร็จนิพนธ์

๑๐ บท

จบมาตราพฤติ ๘ ฉันท์เท่านี้

  1. ๑. ฉบับพิมพ์ว่า อีกอัฐดึงษสุมงคล

     

    แชร์ชวนกันอ่าน

    แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ