อุ

อุโฆษ [ส. อุท์โฆษ] = กึกก้อง

อุทุมพร, ม. และ ส. = ต้นมะเดื่อเจ้า

อุปสรรค [ส. อุปสร๎ค] = การมีอันเปน, เหตุร้าย, ลางร้าย ฯ ในภาษาไทยเราเขียน “อุปสัค” ตามภาษามคธโดยมากและความเข้าใจมักแปลกันว่าเครื่องขัดข้องกีดขวาง ฤๅเครื่องที่ทำให้ไม่สดวกใจ ฯ

อุรค, ส. = “เดินด้วยอก" คืองู ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ