ฉันท์, ม. [ส. ฉัน์ทัส์] = (๑) บทกลอนสรรเสริญเทวดา (๒) คำประพนธ์

เฉลย, ท. = พูดตอบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ