ขุน, ท. = ผู้เปนใหญ่, ผู้ปกครอง, ผู้งำเมือง ฯ ขุนหลวง = ขุนใหญ่ คือ ขุนที่มีขุนอื่น ๆ อยู่ในความปกครองอีกชั้น ๑ ฯ คำว่า “ขุน” นี้ พึ่งจะมาใช้เปนยศข้าราชการในชั้นหลัง ๆ ฯ

ขจัด, ท. = ขับไล่ ฯ คำนี้จะเขียนเปน “กำจัด” ก็ได้ ฯ

ขจิต, ส. = ประดับ

เขจร, ส. = บิน, เดินอากาศ

ขลัง, ท. = กำลัง, มีแรง, เก่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ