ตะบะ [ส. แล ม. ตป] = การเผากิเลสด้วยบำเพ็ญศีลเปนต้น ฯ

ตรีทิพ, [ส. ต๎ริทิว] = สวรรค์ชั้นที่ ๓ และสูงสุด แต่ใช้เรียกสวรรค์ทั่ว ๆ ไปก็ได้

ไตรยตรึงศ์, [ส. ต๎รยัส๎ต๎รึศ] = “ที่ ๓๓” คือ สวรรค์ชั้นที่ ๓๓ ฯ อีกนัย ๑ เรียกว่า “ดาวดึงศ์”

ไตรทศ, [ส. ต๎รโยทศ] = สิบสาม ฯ “ไตรทศเทพ” = เทวดาสิบสามคณ (คือ องค์ใดองค์ ๑ ใน ๑๓ คณนั้น)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ