นโลปาข๎ยานัม์

ว๎ฤหทัศ๎ว อุวาจ

๏ อาสีท์ ราชา นโล นาม วีรเสนสุโต พลิ
อุปปัน์โน คุไณร์ อิษ๎ไฏ รูปวาน์ อัศ๎วโกวิทห์
อติษ๎ฐัท์ มนุเชน์ท๎ราณาม์  
อุปร๎ยุปริ สร๎เวษาม์ อาทิต๎ย อิว เตชสา
พ๎รห๎มัณ์โย เวทวิจ์ฉูโร  
อัก์ษป๎รียห์ สัต๎ยวาที มหาน์ อัก์เษาหิณีปติห์
อีป์สิโต วรนารีณาม์  
รัก์ษิตา ธัน๎วินาม์ เศ๎รษ๎ฏห์ สาก์ษาท์ อิว มนุห์ ส๎วยัม์.
๏ ตไถวาสีท์ วิทร๎เภษุ ภีโม ภีมปราก๎รมห์
ศูรห์ สร๎วคุไณร์ ยุก์ตห์ ป๎รชากามห์ ส จาป๎รชห์
ส ป๎รชาร๎เถ ปรํ ยัต๎นัม์ อกโรต์ สุสมาหิตห์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ