บทที่ ๙

ยาสา สั่งให้จัดปะเสบันอากง

ต่อบทร้อง “ไปจัดแจงแต่งที่ดังบัญชา” หน้า ๑๑

ยาสา เวรใครเฮ้ย นายเวรใครอยู่ที่ทิมดาบบ้างหื
นายเวร ขอรับกะผม
ยาสา เร็วเข้า หมายสั่งให้เจ้าพนักงานจัดปะเสบันอากงให้พร้อมเดี๋ยวนี้ เวลาเสด็จออกจากเฝ้าสมเด็จพระราชโอรสกรุงกุเรปันจะเสด็จไปประทับ แน่ะ สั่งเสียให้ละเอียดนะ
นายเวร ขอรับใส่เกล้าใส่ผม กำหนดอย่างไร
ยาสา ก็เห็นจะอยู่ในสักสามเวรสี่เวร ราวนั้นแหละ ไม่นานนักดอก ฮะ ฮะ พระไทยกับพระองค์อยู่ต่างกัน นานได้หรือ ฮะ ฮะ ฮะ
นายเวร รับพระรำอะทานว่าก็ยังไม่ได้ จะคาดราคาเพ็ชรเม็ดใหญ่ที่นายช่างยังมิได้เห็นแลตีราคานั้นกะไรอยู่ ท่านก็มิใช่หยอกนักเลงอยู่ ผมเห็นพระเนตรจะไม่สู้ต่ำ
ยาสา อือ ก็นายช่างไม่มีช่องจะดู แลไม่อยากดู ถึงตาจะดีมิดีก็ที่ไหนจะเห็นจะรู้ได้ อ๊ะ พูดการเกินตัวเราแลแฮะ เท่านั้นเถอะสั่งเสียให้ดีนะเรา อย่าให้เสียร่าอาการได้ตามรับสั่ง
นายเวร ขอรับใส่เกล้าใส่ผม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ