บทที่ ๒๐

สียะตราพูดกับอิเหนา เมื่อไปหาจรกากลับมา

ต่อบทร้อง “ปลอบว่าดวงใจอย่าจาบัลย์” หน้า ๓๔

สียะตรา ทั่นเพคะ ทั่นเพคะ เมื่อตะกี้กริ้วน้องทำไมน่าเพคะ ไล่หม่อมฉันไป ครั้นไปละก็กริ้ว ฮื้ฮื้ฮื้
อิเหนา เปล่าดอกน่ะ พี่ไม่ได้โกรธดอก
สียะตรา แม้ไม่ได้กริ้ว ไม่ได้กริ้ว เห็นจะทรงพระเมตตาตบหัวปลาซิว ปลาทนสีพระหัดถ์ไม่ไหวก็ต้องตกใจว่ากริ้วสิเพคะ
อิเหนา นี่เอาที่ไหนมาพูดนี่พ่อคุณ
สียะตรา ทำไม เด็กเด็กพูดจริงไม่ได้หรือเพคะ
อิเหนา เปล่าดอกพ่อ พี่ชมฉลาด
สียะตรา เห็นจะทรงกลัวน้องจะไม่ประมาท
อิเหนา พ่อคุณ นี่ไปเอาฉลาดไหนมา
สียะตรา เมืองนี้คำพูดไม่ต้องซื้อต้องหา
อิเหนา ชื่นใจของพี่นี้ดีสุดใจ
สียะตรา แต่เมื่อตะกี้ไม่ถูกพระไทย
อิเหนา จริงนะ ทีนี้อุส่าห์ระวัง
สียะตรา อย่าตามพระไทยจะกริ้วทีหลัง
อิเหนา ไม่ใช่ ไม่ใช่ อย่าให้เขาออด อย่าให้เขาจูบ อย่าให้เขากอด
สียะตรา ใครน่ะ เพคะ ตาอ้วนน่ะหรือ ถ้าไม่รับสั่งน้องไม่ให้ครือ
อิเหนา ช่างพูดช่างจำแล้วอุส่าห์จำ ไม่นานไม่ช้าจะลืมทุกคำ
สียะตรา เพคะ เพคะ ถ้าลืมให้ลงอาญา ไหนรับสั่งตะกี้ ว่าจะให้น้องขี่ม้า
อิเหนา ไปสิ ไปสิ ไปเดี๋ยวนี้ ไป ขี่รถขี่ม้าให้สบายน้ำใจ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ