บทที่ ๑๙

สียะตรา เล่นเครื่องเล่นต่างๆ

ต่อบทร้อง “ประสันตาพาเที่ยวเล่นสำราญ” หน้า ๒๗

สียะตรา ฮะ ฮะ ตาประสันตา ตาประสันตาแน่ะ มาเล่นกันอิกเถอะ มานี่ ดูตาแน่ะ ไม่มาประเดี๋ยวฉันไปทูลเอานี่ มาซิ ตา ตา
ประสันตา (พูดเบาๆ กับกิดาหยัน) อือ ไอ้ข้าแหละมันข้าราชการแท้แท้ พะผ่า ไม่เลือกว่าอะไร ฮะ วานซืนนี้ราชการผู้ใหญ่รบจริงจริง ดู เดี้ยวนี้จะต้องรับราชการไปทัพเล่นเล่น รบกันเด็กเด็ก ดู ดู มาละ เอาอิกละยังไม่เบื่อ เสียงตาประสันตา ออกเป็นตาสัปรศไปละ ดูเอา ดูเอา อึงเอาละ
(ทูลสียะตรา) ขอรับ ขอรับ เกล้ากระหม่อมอยู่นี่ จะทรงอะไรอิกล่ะขอรับ ดูที มีอะไรมั่ง อุแหม่นั่นดาบลาว อ้อ ไอ้ชาตินี้ละอะระยิกแท้แท้ บ๊ะนั่นหอก นั่นขวานรามสูร นั่นปืน นั่น_
สียะตรา (เอาศรยิง)
ประสันตา โอย โอย ล้มน่ะ เกล้ากระหม่อมถูกศรตาย นิ่งไม่พูดเกล้ากระหม่อม ตาย ตาย
(พูดเบา) ดู ดู รับร่าอะการเป็นเป้า ดูเอา ดูเอา
สียะตรา ตา ตา ตา ตา อือแกล้งทำตายได้นี่ ดูซิ ฉันยิงเล่นเล่นก็ตาย อื้อ ไม่เอาน่ะ เล่นตายจริงจริง ไม่เอาน่ะ ลุกขึ้นน่ะ
ประสันตา ก็เกล้ากระหม่อมเป็นกวางนี่ ถูกศรละก็ตายน่ะซี ยิงตัวนั้นแน่ะ ตัวนั้นแน่ะ
สียะตรา อื้อ ก็ตายเล่นเล่นซี เล่นตายจริงจริงข้าไม่เอาน่ะ ลุกขึ้นน่ะ เอ้าไม่ลุกรึ ไม่ลุกข้าผ่าท้องกวางนะเอ้า
(เอาดาบฟาดพุง) แฮแฮแฮ หะหะหะหะหะหะ
ประสันตา โอย โอย เป็นละขอรับ เป็นละ เป็นละ เป็นแล้ว เอ้าฟันอิก ปะเดี๋ยวนี้ก็ตายเสียอิกดอก อุวะ นั่นคลีน่ะแน่ะ เจ้าเด่น เจ้าซัน เจ้าดับดุล มานี่ มาตีคลีถวาย มา อ้าวเจ้าดัดเป็นม้าสิน่ะ เอ้าคลี ตีไปซี โปกน่ะแน่ น่ะแน่
สียะตรา โปกน่ะแน่ ตา ตา ข้าจะตีมั่ง ตา ตา ข้าจะตีมั่งน่า เอาคลีอันนั้นของข้ามา นี่ตาเป็นม้านะฉันจะขี่ คลานลงซิ ดูตาแน่ ตา ตา
ประสันตา (เบา) เอาละสิ สาแก่ใจเจ้าช่างริ ดูรับร่าอาการเป็นม้าละซี ดูเอาเถอะ
(ดัง) ขอรับขอรับคลานแล้ว ม้าตัวนี้พะยดนะ ทรงให้ดีดี หกนั่นแน่ หกน่ะ บ๊ะเผ่น เผ่นน่ะแน่ ตกนะ ขอรับ ระวังระวัง หกหลังนั่นแน่ ฮ่อ บ๊ะฮ่อ แล้วกัน จับไม่ได้
สียะตรา โอ๊ย โอ๊ย จับที จับที อื้อ อย่าฮ่อสิน่า เล่นฮ่อไม่เอาน่ะ ขี่กันดีดีถึงจะเอา ดูสิดูสิมานี่น่ะ ตานั่นจับทีเถอะแก ตากะระตาหลา ช่วยจับให้ฉันทีซิ ซิ
กะระตาหลา มานี่พ่อม้าต้น อย่าทำพะยดไปจะถูกแส้ ม้าตัวนี้ไม่ใส่บังเหียนไม่ได้ดอกขอรับ มา มาดีดี นี่บังเหียน ผูกคอเสียให้แน่น พะยดละก็กระชากให้หนักหนักเข้าขอรับ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ
ประสันตา ชะ เจ้าพระยาสินธพ ช่างทูลสอนนัก เจ้าประคุณ โอย โอย อย่าทรงกระชากหนักสิขอรับ ทรงเชื่ออีตานี่ละก็ม้าตายน่ะซิ ม้าแก่เดินไม่ใคร่จะได้ อ้าวอ้าวโอย ม้าเจ็บ เจ็บ แล้วกันเซ เซแน่ ดู ดู โอยล้ม ล้มแล้วกัน ทรงเชื่ออีตานั่น ทรงกระชากจนม้าตาย แล้วกันต้องเอาคนนั้นมาเป็นม้าแทนนั่นแน่ หนีแล้ว จับจับจับจับขอรับ
สียะตรา ม่ายน่ะ แกเล่นโกงนี่ ดูซิ ลุกขึ้นนะ ไม่ลุกหรือ ไม่ลุกตีด้วยแส้นะ ลุกซิ ซิ
กะระตาหลา นี่ขอรับ แส้ แส้ ตีให้หนักทีเดียวก็จะเผ่นไปนี่ (สียะตรารับไม้มาตี) อ้าวอ้าว นั่นเป็นไรล่ะ เผ่นไปแล้ว จับ จับ จับ หะหะหะ
สียะตรา อื้อ เล่นหนีฉันนี่ ปะเดี๋ยวไปทูลนี่ ดูตาสิ ไม่เล่นกะฉัน ตาตา มานี่น่ะตา ตาตา
ประสันตา ม้าตายเสียแล้วนี่ขอรับ เล่นอย่างอื่นเถอะ แม้ผ่าซิ เครื่องทหารเป็นกองแน่ะ บ๊ะ น่าสนุกแท้แท้ ตากะระตาหลาไปไหนล่ะ แน่มานี่นะ เย็นนะรัลเก่าแต่งตัวเข้านะ ดูซิ ขัดรับสั่ง ดูขอรับ ยังไม่แต่งนี่ ประเดี๋ยวกริ้วขึ้นมาไปทูลเอาเดี๋ยวนี้แหละ เอ้า เด็กเด็ก แต่งเข้าซิ เข้าแถวน่ะ ไหนกัปตันไม่มี แล้วกัน ไม่สนุก ไม่มีใครบอก
สียะตรา แต่ง แต่งซี้ ตากะระตาหลา ดูซิ แต่งนะ
กะระตาหลา (พูดเบา) ดู หนุนเอาได้นี่ ทีนี้รับร่าอาการสอพลอละซิ เจ้าข้าร่าอาการ
(พูดดัง) ขอรับ ขอรับ แต่ง แต่ง แต่งไม่ถูก ไม่เข้าใจ บ๊ะ อ้ายนี่ใส่ที่ไหน ไม่ถูก บ๊ะ ไม่ได้การ สู้ประสันตาไม่ได้
สียะตรา อื้อ ไม่เอาน่ะ แต่งให้ดีน่ะ บอกทหารไป
(ทีนี้เล่นหัดทหารให้จริงจริง เล่นท่าแลออกฟอมต่างๆ แล้วเล่นท่าแทงดาบอย่างใหม่ เป็นคู่คู่ ท่าแทงปืนเรือเวสาตรี แลกระบี่กระบองไทยๆ ต่อไปฯ)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ