บทที่ ๕๓

ฤษีถามเรื่องรดน้ำมนต์

ต่อบทร้อง “อย่าให้ต้องทำเป็นสองที” หน้า ๑๐๑

ฤษี อ่อ อ่อ อ่อ เข้าใจละ ทราบละจ้ะข้ะ แอม แอม จะสรงน้ำมนต์หรือ ขอถวายพร
มะดีหวี เจ้าข้ะ เจ้าประคุณได้โปรดเถิดเจ้าข้ะ
ฤษี แต่อาตมายังสงสัย ว่าจะทรงรดนั้น ต้องประสงค์อย่างไร อุปเท่ห์ที่ใช้มีหลายอย่าง แอม แอม เออ ก็แม่ทั้งปวงเป็นชาวรั้วชาววัง จะกะไรอยู่ดอกกระมัง สังกะรีเดี๋ยวนี้ถึงไม่สู้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนก็จริง แต่การอย่างนี้เขาจะไม่อ่อนให้ คิดให้ดีด้วยกันนะสีกา
มะดีหวี ไม่เป็นไรดอกเจ้าข้ะ รดคนนี้ดอกเจ้าข้ะ (ชี้ไปตรงบุษบากับอิเหนา)
ฤษี อ่อ อ่อ อ่อ อ่อ รูปเข้าใจละ ขอถวายพร ฮะ ฮะ เข้าใจ เข้าใจ ขอถวายพร เออ บอกให้รู้กันเสียก่อนว่ารดคู่ จะได้ทำน้ำให้ต้องวิธี แหละจะได้ไม่ต้องทำเป็นสองที ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ได้ซิ ได้ซิ ได้ซิ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ