บทที่ ๘

ท้าวดาหา สั่งให้สียะตราไปไหว้อิเหนา

ต่อบทร้อง “เจ้าจะไปเป็นข้าไพรี” หน้า ๙

ท้าวดาหา ไปซิ ไปไหว้เขาเสีย เจ้าเดนชะเลย
ประไหมสุหรี ไปละก็เจียมตัวนะ อย่ากำเริบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ