บทที่ ๒

เมื่อตำมะหงงของจรกาจัดพล

ต่อบทร้อง “มาตรวจเตรียมโยธีรี้พล” หน้า ๒

ตำมะหงง ฮือ จริงหนอ จริงหนอ เขาว่าไว้ สิ่งนี้มันหน้ามืด หน้ามืด ยิ่งกว่าอะไรๆ ผมถามจริงจริงเถอะ การเรื่องที่วุ่นวุ่นอยู่นี้คุณเห็นยังไร
ดะหมัง อื๋อ อื๋อ ไม่ได้ ไม่ได้ หัวขาด หัวขาด อื๋อ อื๋อ ผมไม่พูด ไม่พูด เป็นข้าต้องทำการข้า ผมไม่กล้าคิดการเจ้า ไม่ได้ พูดไม่ได้ พูดไม่ได้
ตำมะหงง ฮือ คุณละก็มีแต่อย่างนั้น กะนั้นผมลาก่อนละ (ไป)
ดะหมัง อือ พ้นทุกข์ไปคราว อีตานี่ไปเสีย พูดกะแกเหมือนจับขี้เรื้อนขี้กลาก หรืออะไรอะไร ไม่ได้ ไม่ได้ ติดมือ ติดมือ อี๋ อี๋ ข้าประหลาดใจ ปากแกพูดว่าไม่ดีไม่ได้เสียเกือบจะทั้งนั้น เช่นนี้แกจะกินเข้าหรือไม่กินหนอ หึ หึ หึ แกก็ต้องกิน เหมือนกะการอะไรอะไรที่แกว่าไม่ดีไม่ดี แล้วแกก็ทำ หึ หึ หึ แฮะ นายเวร นายเวร ใครอยู่นั่น นายเวร นายเวร เร็ว เร็ว มานี่ มานี่ สั่งหมายเกณฑ์ สั่งหมายเกณฑ์ เกณฑ์ทัพ เกณฑ์ทัพ เร็วเร็ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ