บทที่ ๒๔

ยาสา สั่งกระบวนเสด็จป่า

ต่อบทร้อง “บอกให้รู้ตัวทั่วกัน” หน้า ๕๖

ยาสา เจ้านายเวรเฮ้ย มานี่ การร้อนนะ อย่านอนใจ หมายสั่งข้างหน้าข้างในจงทุกพนักงาน เวลาพรุ่งนี้เช้าจะเสด็จไปใช้บล เป็นกระบวนพยุหบาตรขนาดใหญ่ โปรดให้พระราชนัดดาทั้งสามเป็นทัพหน้า จรกาเป็นทัพหลัง หมายสั่งให้ถูกถ้วนตามเคยนะ
นายเวร ขอรับใส่เกล้าใส่ผม
ยาสา เสมียนตรามาหรือไม่ หา
นายเวร มาอยู่ที่ทิมดาบขอรับ
ยาสา อยู่ไหน เรียกมานี่ (นายเวรไปเรียกเสมียนตรามา แล้วยาสาเรียก) อ้า เสมียนตรา สั่งเสียเสียให้ตลอด อย่าปล่อยแต่อ้ายนายเวร จะเสียการ เร่งรัดให้ได้สั่งเสียเดี๋ยวนี้ เวลาไม่มีแล้ว ข้าจะต้องไปดูจัดกระบวนพระประเทียบ เฮ้ย ราชมันใครอยู่นั่นวะ ไปตามจงปลัดวังจ่ามาเดี๋ยวนี้ จะได้ช่วยกัน แล้วเข้าไปเรียนท่านข้างในเสียให้ทันเดี๋ยวนี้นะ
(พร้อมกัน) ขอรับผม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ