บทที่ ๖๖

อิเหนาสลบ เมื่อทราบว่าบุษบาหายไป

ต่อบทร้อง “ปูนตาเข้าประคองพระองค์ไว้” หน้า ๒๔๗

วิยะดา วิ้ด วิ้ด อู๊ย พี่ขา พี่ขา ช่วยเจ้าพี่ฉันด้วย ฮื้อฮื้อฮื้อ นี่เจ้าพี่ฉันเป็นอะไร ช่วยด้วย ฮื้อฮื้อฮื้อ
ปูนตา ไม่เป็นไรดอกขอรับ อย่าทรงพระกรรแสงไป แฮ้ เอาน้ำพระสุคนธ์มานี่
สังคามาระตา พี่ยะรุเดะประทับน่าพระเพลาเข้า สะมาแอ สะมาแอ หยิบขวดพิมเสนในหีบหมากเสวยที เร็วเร็วเข้าเอามานี่ (ขยี้พิมเสน)
วิยะดา เจ้าพี่เพคะ เจ้าพี่เพคะ ฉันถามจริงจริงเถอะ นี่เจ้าพี่ฉันประชวรเป็นอะไร คะ คะ
ปูนตา อย่าทรงอึงไปขอรับ ไม่ได้
(นวดฟั้นแก้ไขกันไปตามแบบจนอิเหนาฟื้น)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ