บทที่ ๒๒

พี่เลี้ยงปลอบบุษบาให้ร้อยดอกไม้

ต่อบทร้อง “มิโปรดเกษีจะมีภัย” หน้า ๓๙

บาหยัน ทรงเสียสักนิดเถอะทูลกระหม่อมแก้ว หม่อมฉันร้อยเกือบจะแล้วละเพคะ ดอกเดียวก็เอาเถอะ พอจะได้ทูล ทรงเสียหน่อยเถอะเพคะ นี่เพคะ ดอกไม้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ